::sm-pte1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

009 ภาษาต่างประเทศ

1.  693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 2.  694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
3.  697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 4.  698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
5.  699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 6.  700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
7.  701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 8.  702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
9.  703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 10.  704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
11.  705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 12.  706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
13. 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 14. 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
15. 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 16.  717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
17.  718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 18. 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
19. 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 20.  713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
21.  714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 22. 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
23. 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 24.  710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
25.  711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 26. 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
27.  721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 28.  722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]