::sm-pte1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

013 หุ่นยนต์

1.  163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 2.  166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
3.  684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 4.  685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
5.  682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 6.  683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
7.  627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 8.  628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]