งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 9 พ.ย. 2561 09.30-16.30 - ห้องเตรียมความพร้อม ห้อง 634 - นักเรียนรายงานตัวภายในเวลา 08.30-09.00 พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ - ไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันถือว่าไม่มีสิทธิ์แข่งขัน
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 612 9 พ.ย. 2561 09.30-16.30 - ห้องเตรียมความพร้อม ห้อง 614 - นักเรียนรายงานตัวภายในเวลา 08.30-09.00 พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ - ไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันถือว่าไม่มีสิทธิ์แข่งขัน
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 9 พ.ย. 2561 09.30-16.30 - ห้องเตรียมความพร้อม ห้อง 643 - นักเรียนรายงานตัวภายในเวลา 08.30-09.00 พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ - ไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันถือว่าไม่มีสิทธิ์แข่งขัน
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645 9 พ.ย. 2561 09.30-16.30 - ห้องเตรียมความพร้อม ห้อง 644 - นักเรียนรายงานตัวภายในเวลา 08.30-09.00 พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ - ไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันถือว่าไม่มีสิทธิ์แข่งขัน
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 9 พ.ย. 2561 09.30-16.30 - ห้องเตรียมความพร้อม ห้อง 624 - นักเรียนรายงานตัวภายในเวลา 08.30-09.00 พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ - ไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันถือว่าไม่มีสิทธิ์แข่งขัน
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 9 พ.ย. 2561 09.30-16.30 - ห้องเตรียมความพร้อม ห้อง 625 - นักเรียนรายงานตัวภายในเวลา 08.30-09.00 พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ - ไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันถือว่าไม่มีสิทธิ์แข่งขัน
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง SEAR 1 9 พ.ย. 2561 09.30-16.30 - ห้องเตรียมความพร้อม ห้อง SEAR 2 - นักเรียนรายงานตัวภายในเวลา 08.30-09.00 พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ - ไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันถือว่าไม่มีสิทธิ์แข่งขัน
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 616 9 พ.ย. 2561 09.30-16.30 - ห้องเตรียมความพร้อม ห้อง 615 - นักเรียนรายงานตัวภายในเวลา 08.30-09.00 พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ - ไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันถือว่าไม่มีสิทธิ์แข่งขัน
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 612 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 8 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 614 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 8 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 614 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 614 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 8 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
25 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
26 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 8 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 9 พ.ย. 2561 09.30-16.30 - นักเรียนรายงานตัวภายในเวลา 08.30-09.00 พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ - ไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันถือว่าไม่มีสิทธิ์แข่งขัน
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิสุทธรังษี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 9 พ.ย. 2561 09.30-16.30 - นักเรียนรายงานตัวภายในเวลา 08.30-09.00 พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ - ไม่มีบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันถือว่าไม่มีสิทธิ์แข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]