สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 147 368 246
2 004 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 88 186 137
3 005 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 95 196 135
4 008 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 27 54 41
5 009 โรงเรียนวิสุทธรังษี 153 445 267
6 011 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 19 67 28
7 013 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 33 54 39
8 014 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง 37 57 43
9 002 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 123 273 202
10 006 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 109 261 166
11 007 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 54 115 74
12 003 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 22 41 32
13 010 โรงเรียนวีรศิลป์ 0 0 0
14 015 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) 9 14 9
15 012 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 15 29 15
รวม 931 2160 1434
3594

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]