งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์


 
 - 
โรงเรียนที่เปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอนในระบบ และได้รับการอนุมัติ
แล้วนั้น ในวันแข่งขันจริง ให้นำหนังสือเปลี่ยนตัวฉบับจริง 
พร้อมแนบเอกสาร ตามแนวทางปฏิบัติการยื่นเอกสาร
มายื่น ณ จุดรับลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเปลี่ยนตัว

 -
กรณีระบบปิดแล้ว หากมีเหตุจำเป็นต้องยื่นเปลี่ยนตัวนักเรียน
และครูผู้สอน
ให้ดำเนินการตามประกาศ สพฐ. โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ที่กำหนด
ส่งประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน

 
 - โรงเรียนที่ไม่ได้รับการอนุมัติการแก้ไข เปลี่ยนตัวในระบบ      
หากประสงค์จะเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน สามารถนำหนังสือขอเปลียนตัว
พร้อมเอกสารแนบตามแนวทางปฏิบัติการยื่นเอกสาร
มายื่น ณ จุดรับลงทะเบียน
ในวันแข่งขันจริงได้อีก 1 ช่องทาง
 ทั้งนี้ สิทธิการเปลี่ยนตัวต้องไม่เกินจำนวน

ตามประกาศที่  สพฐ. กำหนดไว้

***หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อผู้รับผิดชอบ แต่ละกิจกรรมการแข่งขัน ***
 

 กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
ขอแก้ไข ตารางการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี 
 กล่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ขอแก้ไข ตารางการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลมัครเล่น)
 ทุกระดับ
 
 กิจกรรมเรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอแก้ไข ตารางการแข่งขันการประกวดมารยาทงามไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน
จากเดิมแข่ง 2 วัน ในวันที่ 25-26 ธ.ค. 2561
เปลี่ยนเป็นวันที่ 25 ธ.ค. 2561 วันเดียว ตั้งแต่ลำดับที่ 1-48


 กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
ขอแก้ไข
 
ตารางการแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 
(ขยายโอกาส) 

ภาคเช้า รายงานตัว   เวลา 09.30 น. เริ่มแข่งขัน เวลา 11.00 น. 
 ภาคบ่าย รายงานตัว  เวลา 12.30 น. เริ่มแข่งขัน เวลา 14.30 น.  
วันแข่งขัน และลำดับที่คงเดิม
 

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนตัว เปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล
การเพิ่มนักเรียนและครูผู้สอนนั้น  ให้ดำเนินการดังเอกสารแนบนี้       
ประกาศ สพฐ.                                                  ดาวน์โหลดเอกสาร
แนวทางปฏิบัติการยื่นเอกสาร                               ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล             ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเปลี่ยนตัวนักเรียน                          ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเปลี่ยนตัวครูผู้สอน                         ดาวน์โหลดเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอน           ดาวน์โหลดเอกสาร
   
           ตารางการแข่งขัน สพป.
                    
      
    
ตารางการแข่งขัน สพป.
      
 
      

     

      
 
 
 
 ลำดับที่ 43
---ระดับเขตพื้นที่การศึกษา--
   ลงทะเบียน น.ร./ครู ระดับกลุ่มโรงเรียน  5 พฤศจิกายน 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข นักเรียน ครู   6-7 พฤศจิกายน 2561
   ♦ ปิดการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  7 พฤศจิกายน 2561
   ♦ แข่งขันระดับเขตพื้นที่  17-18 และ 24  พ.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  หลังจบการแข่งขัน 3 วัน
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

1. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทน  ในระดับกลุ่มโรงเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับชาติ
   โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค

2. ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม  โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม
    ทั้งจากการประชาสัมพันธ์   การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่   การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม
   ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์
3.  การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้อง  ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21
    สภาพสังคมเศรษฐกิจ  และการปฏิรูปการศึกษา  ที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขัน
   ในระดับนานาชาติ
4. ให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”
5. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
6. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทน
   ประเทศไทยเฉพาะ    กิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป

 

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
    
รายละเอียด ดังนี้
1. ประกาศ สพฐ.
2. ประกาศรายละเอียด(ฉบับแก้ไข)
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 131
จำนวนทีม 1,799
จำนวนนักเรียน 3,651
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,564
จำนวนกรรมการ 781
ครู+นักเรียน 6,215
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,996
ประกาศผลแล้ว 217/219 (99.09%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 8
สัปดาห์ที่แล้ว 20
เดือนนี้ 54
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 54
ทั้งหมด 148,263