งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
 ลำดับที่ 43
---ระดับเขตพื้นที่การศึกษา--
   ลงทะเบียน น.ร./ครู ระดับกลุ่มโรงเรียน  5 พฤศจิกายน 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข นักเรียน ครู   6-7 พฤศจิกายน 2561
   ♦ ปิดการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  7 พฤศจิกายน 2561
   ♦ แข่งขันระดับเขตพื้นที่  17-18 และ 24 พฤศจิกายน 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  หลังจบการแข่งขัน 3 วัน
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก--
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค  28 พฤศจิกายน 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  29 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  5 - 10 ธันวาคม 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 16 ธันวาคม  2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25-27 ธ.ค. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

1. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทน  ในระดับกลุ่มโรงเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับชาติ
   โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค

2. ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม  โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม
    ทั้งจากการประชาสัมพันธ์   การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่   การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม
   ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์
3.  การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้อง  ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21
    สภาพสังคมเศรษฐกิจ  และการปฏิรูปการศึกษา  ที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขัน
   ในระดับนานาชาติ
4. ให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”
5. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
6. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทน
   ประเทศไทยเฉพาะ    กิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป

 

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561    รายละเอียด ดังนี้
1. ประกาศ สพฐ.
2. ประกาศรายละเอียด(ฉบับแก้ไข)
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 131
จำนวนทีม 1,793
จำนวนนักเรียน 3,633
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,527
จำนวนกรรมการ 572
ครู+นักเรียน 6,160
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,732
ประกาศผลแล้ว 0/277 (0.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 199
เมื่อวาน 5,443
สัปดาห์นี้ 16,511
สัปดาห์ที่แล้ว 25,326
เดือนนี้ 26,224
เดือนที่แล้ว 4,306
ปีนี้ 32,197
ทั้งหมด 32,197