งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการแข่งขัน 15 ศูนย์
เพื่อติดต่อประสานงาน สอบถามรายละเอียดการจัดการแข่งขัน
ที่ โรงเรียนที่เป็นศูนย์ ชื่อ -สกุล หมายเลขโทรศัพท์
1 บ้านคลองหลวง อรัญญา  จันทร์มงคล  06-3598-3266 
2 เอี่ยมสุรีย์ วันชัย วงษ์วิไลย  08-3546-3134 
3 วัดแพรกษา วิชาญยุทธ มะณี  06-2178-3817 
4 วัดใหญ่ ธิดารัตน์  นวลนุกูล  08-9516-6515 
5 วัดสวนส้ม มนพัทธ์  ยิงรัมย์  09-7027-0831 
6 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม เอกชัย  ยิ้มเอี่ยม  08-5334-2999 
7 วัดบางโปรง พัทธ์ธีรา  พึ่งเขื่อนขันธ์  08-7416-1950 
8 คลองใหม่ วรรณพร  ชลิศชาพงศ์  08-8149-4599 
9 พร้านีลวัชระ ธิติยา  แสนคำ  09-1816-3895 
10 วัดสุขกร จามร  ชุนสาย  08-4377-9674 
11 วัดด่านสำโรง รัฐนันท์  กุณะ  08-5995-4083 
12 คลองกระทุ่มฯ พัชรี  จันทวรี  08-6015-4640 
13 มหาภาพฯ ศศิธร  แสงศรีเรือง  08-3144-3302 
14 วัดไตรสามัคคี อนงค์  พลเยี่ยม  09-3116-7436 
15 วัดคลองสวน อัญชลี  มาลัยหวล  09-7241-7330 
     คลิก  แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน.doc

     คลิก แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน .doc

 
ปฏิทินการแข่งขันฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ของศูนย์จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สพป.สมุทรปราการ  เขต 1
ที่ โรงเรียน ศูนย์จัดการแข่งขัน วันที่จัดการแข่งขัน
1 บ้านคลองหลวง สุขศึกษา/พละศึกษา 19  กันยายน  2561
2 เอี่ยมสุรีย์ วิทยาศาสตร์,นักบินน้อย 19-20  กันยายน  2561
3 วัดแพรกษา ดนตรีไทย 20-21  กันยายน  2561
4 วัดใหญ่ การงานอาชีพ 20-21  กันยายน  2561
5 วัดสวนส้ม สังคมศึกษา 21  กันยายน  2561
6 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ปฐมวัย 24  กันยายน  2561
7 วัดบางโปรง ลูกเสือ 24  กันยายน  2561
8 คลองใหม่ ดนตรีสากล 25-26  กันยายน  2561
9 พร้านีลวัชระ ภาษาต่างประเทศ 26  กันยายน  2561
10 วัดสุขกร พัฒนาผู้เรียน 26  กันยายน  2561
11 วัดด่านสำโรง คณิตศาสตร์ 26-27  กันยายน  2561
12 คลองกระทุ่มราษฏร์อุทิศ ศิลปะทัศนศิลป์ 27  กันยายน  2561
14 วัดไตรสามัคคี เรียนรวม 27  กันยายน  2561
13 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์ 27-28  กันยายน  2561
15 วัดคลองสวน ภาษาไทย 28  กันยายน  25691
ประกาศ !!!​
  • เปิดลงทะเบียน นร./ครู ระดับเขตพื้นที่        2 - 7  กันยายน 2561
  • ปิดระบบการลงทะเบียน นร./ครู                  7 กันยายน 2561(เวลา 18.00 น.)
  • ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขข้อมูลในระบบ   10 - 11 กันยายน 2561                            (วันที่ 11 ปิดระบบแก้ไขข้อมูล เวลา 18.00 น.)
  • จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่                     19 - 28 กันยายน 2561
  • ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพืันที่         หลังจบการแข่งขัน
  • พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน                        16 ตุลาคม  2561        

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 170
จำนวนทีม 4,026
จำนวนนักเรียน 8,113
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,706
จำนวนกรรมการ 910
ครู+นักเรียน 13,819
ครู+นักเรียน+กรรมการ 14,729
ประกาศผลแล้ว 246/246 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 12
สัปดาห์นี้ 69
สัปดาห์ที่แล้ว 125
เดือนนี้ 32
เดือนที่แล้ว 93
ปีนี้ 6,978
ทั้งหมด 348,370