งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                       

 
   
                                                  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
                                                                    ระดับกลุ่มโรงเรียน
* กลุ่มชายทะเล                                                                       27 ก.ย.2561
* กลุ่มบางขันแตก                                                            25 - 26 ก.ย.2561
* กลุ่มลาดใหญ่                                                                        25 ก.ย.2561
* กลุ่มลมทวน                                                                           19 ก.ย.2561
* กลุ่มปลายคีรี                                                                         27 ก.ย.2561
* กลุ่มประดู่แดง-แควอ้อม                                                 26 - 27 ก.ย.2561
* กลุ่มอัมพวา                                                                           26 ก.ย.2561
* กลุ่มบางคนที                                                                 25 - 26 ก.ย.2561
* กลุ่มบางน้อย                                                                 26 - 27 ก.ย.2561
-----ระดับเขตพื้นที่----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 8 - 10 ตุลาคม 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  10 ตุลาคม 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 11 - 19 ตุลาคม 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู   29 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 19 พฤศจิกายน 2561เป็นต้นไป
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค ภายในวันที่  28 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน 2561
   * แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม 2561
   ♦ ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู  5 -10 ธันวาคม 2561
   ♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25 – 27 ธันวาคม 2561

ก.ย.

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

หลักการ

 

            1.    ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค
            2.    ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม  โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่  การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์
           3.    การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษาที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ
          4.    ให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”
          5.    ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
          6.    กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป

 

 

รายละเอียด ดังนี้
1. ประกาศ สพฐ.
2. ประกาศรายละเอียด(ฉบับแก้ไข)

ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 85
จำนวนทีม 835
จำนวนนักเรียน 1,817
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,178
จำนวนกรรมการ 833
ครู+นักเรียน 2,995
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,828
ประกาศผลแล้ว 192/258 (74.42%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 48
เมื่อวาน 12
สัปดาห์นี้ 198
สัปดาห์ที่แล้ว 412
เดือนนี้ 485
เดือนที่แล้ว 1,324
ปีนี้ 1,809
ทั้งหมด 81,485