งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 1  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน    ประจำปี  2561   ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน  2561 ณ  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด  โรงเรียนอนุบาลระยอง  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม  โรงเรียนวัดตะพงนอก  โรงเรียนบ้านหนองจอก โรงเรียนวัดบ้านฉาง  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง  5  โรงเรียนชุมชนวัดทับมาและโรงเรียนวัดไผ่ล้อม    
วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:41 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  1  จะดำเนินการออก User  name และPassword  สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนในแต่ละกิจกรรม ของกลุ่มสาระการเรียนรู็    จำนวน  3  ท่านต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้  ขอให้กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  แจ้ง ชื่อ-นามสกุล Email และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการกรอกคะแนน    ทาง Email  :   songsermry1@gmail.com    ภายในวันที่  25  ตุลาคม  2561
วันอังคาร ที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 15:20 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 1  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน    ประจำปี  2561  โดยคณะครู - อาจารย์ ท่านใดที่มีความประสงค์ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน    ประจำปี  2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน  2561
ณ  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด  โรงเรียนอนุบาลระยอง  โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม  โรงเรียนวัดตะพงนอก  โรงเรียนบ้านหนองจอก โรงเรียนวัดบ้านฉางและโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง  5  โรงเรียนชุมชนวัดทับมา  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์  จากหน้าเวปไซด์ของโรงเรียน ภายในวันที่  20  ตุลาคม  2561  ในการพิจารณาคัดเลือกนั้นประธานกลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมการแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตัดสิน เพื่อเข้าร่วมตัดสินในกิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน    ประจำปี  2561 
วันอังคาร ที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 15:04 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 151
จำนวนทีม 1,508
จำนวนนักเรียน 3,713
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,355
จำนวนกรรมการ 1,189
ครู+นักเรียน 6,068
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,257

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 34
เมื่อวาน 3,243
สัปดาห์นี้ 172,204
สัปดาห์ที่แล้ว 180,980
เดือนนี้ 181,908
เดือนที่แล้ว 9,971
ปีนี้ 195,588
ทั้งหมด 195,588