งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561 
"งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561" 
ครั้งที่ 68

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จัดการแข่งขัน  ระหว่างวันที่
12 - 16 พฤศจิกายน 2561


การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561
"งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561" 
ครั้งที่ 68
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
จัดการแข่งขัน ณ จังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่
25 - 27 ธันวาคม 2561
ขณะนี้กำลังดำเนินการบันทึกข้อมูล สถานที่แข่งขัน และ ตารางการแข่งขัน แผนผังสนามแข่งขัน และจะแจ้งให้ทุกโรงเรียนทราบ ทางระบบ AMSS
วันอาทิตย์ ที่ 04 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:21 น.
          ด้วยขณะนี้ ระบบการรายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคกลางจังหวัดนครปฐม ยังไม่เสถียร อาจมีข้อมูลบางกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายไม่ครบถ้วน ฉะนั้น จึงขอให้ทุกกลุ่มโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่นตัวแทนนักเรียนที่แข่งขัน ในปีนี้ สพป.ราชบุรี เขต 2 ได้กำหนดให้ส่งตัวแทนนักเรียนได้กลุ่มเครือข่ายละ 2 ทีม (ยกเว้น บ้านโป่ง 2 = 3 ทีม , บ้านโป่ง 3 = 3 ทีม เนื่องจากมีจำนวนโรงเรียนในกลุ่มมาก)   จึงขอให้ตรวจสอบและส่งตัวแทนตามจำนวนดังกล่าว สำหรับบางกิจกรรมหากไม่มีการแข่งขันให้คณะกรรมการตัดสินระดับกลุ่มฯประเมินค่าคะแนนของทีมที่เป็นตัวแทนที่จะเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ โดยให้ยึดเกณฑ์การแข่งขัน และกิจกรรมที่ไม่มีชื่อตัวแทนนักเรียน ขอให้ประสานงานและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งนักเรียนและครูผู้ควบคุม  ทั้งนี้ ขอให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเรียบร้อย ภายในวันที่  5  ตุลาคม 2561  ซึ่ง สพป.ราชบุรี เขต 2 จะทำการปิดระบบเพื่อเช็คจำนวนทีมที่แข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 01 ตุลาคม 2561 เวลา 16:54 น.
สพป.ราชบุรี เขต 2 ได้กำหนดจัดการแข่งขัน ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ภายในเดือนกันยายน 2561
จึงขอให้ทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้
1. ให้ทุกโรงเรียนลงทะเบียนการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2561
     และก่อนบันทึกชื่อครู นักเรียน กรุณาตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
2. ให้ทุกโรงเรียน และ กลุ่มโรงเรียน ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันขอข้อมูล (updat)
     เช่น ผู้รับผิดชอบที่เกษียณอายุราชการแล้ว  ผู้ประสานงาน  เบอร์โทรศัพท์  e-mail  
วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14:22 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.
ระดับเขตพื้นที่----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 12 - 29 ก.ย. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  5  ต.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 1 - 5 ต.ค. 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  5 - 11  พ.ย. 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 12 - 16 พ.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 30 พ.ย. 2561เป็นต้นไป
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค ภายในวันที่  28 พ.ย. 2561
  ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค   29 พฤศจิกายน 2561
  แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  29 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม 2561
   ♦ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู  5 -10 ธันวาคม 2561
   ♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25 – 27 ธันวาคม 2561
---ระดับชาติ-----
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ  ไม่มีการแข่งขัน  xxxxxx

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 179
จำนวนทีม 2,841
จำนวนนักเรียน 5,934
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,037
จำนวนกรรมการ 1,199
ครู+นักเรียน 9,971
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,170
ประกาศผลแล้ว 238/272 (87.50%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 67
เมื่อวาน 1,169
สัปดาห์นี้ 38,380
สัปดาห์ที่แล้ว 65,390
เดือนนี้ 67,901
เดือนที่แล้ว 37,959
ปีนี้ 130,358
ทั้งหมด 130,358