งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฎิทินการแข่งขัน
 ลงทะเบียนและแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561
 การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา      14 และ 17 - 20 พฤศจิกายน 2561 
 ประกาศผลทางการและพิมพ์เกียรติบัตร 26 พฤศจิกายน 2561
 โอนข้อมูลตัวแทนแข่งขันฯ สู่ระดับภาค 28 พฤศจิกายน 2561
 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ทุกรายการ ให้เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันของแต่ละรายการแข่งขันมาให้พร้อม เช่น หูฟัง ไมโครโฟน ในการบันทึกเสียง ส่วนรายการแข่งขันที่ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะในการแข่งขัน ให้บันทึกโปรแกรมใส่แผ่นซีดี หรือแฟลชไดร์ฟมาเพื่อติดตั้งในวันแข่งขันด้วย ทั้งนี้ขอให้มาก่อนเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนการแข่งขัน เพื่อประโยชน์ของทีมผู้เข้าแข่งขันทุกรายการ
OS คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน : Windows 7 : 32 Bit
วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:20 น.

 กรณีที่โรงเรียนประสงค์จะเปลี่ยนตัว/แก้ไขชื่อสกุล/เพิ่มผู้เข้าแข่งขัน (ทั้งครูและนักเรียน) จะต้องทำหนังสือมายื่น ณ จุดแข่งขันเท่านั้นหากส่งพ้นกำหนดจากเวลาแข่งขันจะยึดตามข้อมูลเดิมหรือตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

>>ตัวอย่างหนังสือเปลี่ยนตัว/แก้ไขชื่อสกุล/เพิ่มผู้เข้าแข่งขัน<<

 การแข่งขันประเภทเดียวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
 การแข่งขันประเภททีมเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้

1) ทีม 2 - 3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
2) ทีม 4 - 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
3) ทีม 7 - 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
4) ทีม 11 - 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
5) ทีม 20 คน ขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
วันจันทร์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:24 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 126
จำนวนทีม 1,666
จำนวนนักเรียน 3,521
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,478
จำนวนกรรมการ 1,012
ครู+นักเรียน 5,999
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,011
ประกาศผลแล้ว 229/229 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 11
สัปดาห์ที่แล้ว 45
เดือนนี้ 32
เดือนที่แล้ว 101
ปีนี้ 2,309
ทั้งหมด 170,873