งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ 


ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระ
 
1. ศน.สมพงษ์  เกศีนิลพรรณ (081-9180177)
     - วิทยาศาสตร์ 
     - นักบินน้อย
     - การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)
     - หุ่นยนต์
     - เรียนรวมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2. ศน.นิตยา  โต๊ะถม (084-0257284)
     - คณิตศาสตร์ 

3. ศน.มานพ  พุ่มจิตร (084-9170942)
     - ภาษาต่างประเทศ

4. ศน.วรโชติ ศรีปรีชาพัฒนะ (097-1711269)
     - สุขศึกษา

5. ศน.อภินันท์  อั้งโสภา (081-1951786, 081-9819880) 
     - สังคมศึกษาฯ
     - เรียนรวมสังคมศึกษาฯ

6. ศน.บรรพต  พงษ์รอด (092-9635465)
     - ปฐมวัย
     - ศิลปะ (ที่ปรึกษา)

7. ศน.รัชนี  ปิยะนุกูล (080-2223868 , 099-9609497)
     - การงานอาชีพ
     - เรียนรวมการงานอาชีพ

8. ศน.จิราวรรณ  พันนุกิจ (098-0328265)
     - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

9. ศน.ปรียนันทน์  สุนทรวาทะ (089-6855160 , 095-5323335)
     - ภาษาไทย
     - เรียนรวมภาษาไทย
     - ศิลปะ
     - เรียนรวมศิลปะแจ้งโรงเรียนทราบ

การแข่งขันระดับเขตพื้นที่
1. โครงงานทุกสาระ ส่งเล่มโครงงาน จำนวน 3 เล่ม ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่กลุ่มนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

2. ทำนองเพลง บันทึกใน CD มาให้ ศน.ที่รับผิดชอบภายในวันที่ 12 พ.ย. ที่กลุ่มนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
 

ประกาศ การจัดงามมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 

ปฏิทิน

การดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ระดับกลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย
        - ประชุมเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ ระดับกลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย >>> 13 ก.ย. 61
        - จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน >>> ภายใน 10 พ.ย. 61 
        - โอนข้อมูลการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน/เครือข่ายสู่ระดับเขต >>> ภายใน 12 พ.ย. 61

ระดับเขตพื้นที่
       - ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู >>> 13 พ.ย. 61 
        - พิมพ์บัตรประจำตัวครู/นักเรียน >>> 16-พ.ย.-61
        animated-arrow-image-0314- จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา >>> 16 - 20 พ.ย. 61animated-arrow-image-0313
        - ประกาศผลการแข่งขัน >>> หลังจบการแข่งขัน
        - พิมพ์เกียรติบัตร >>> 26-พ.ย.-61
        - โอนข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษาสู่ระดับภาค >>> ภายใน 28 พ.ย. 61

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จ.นครปฐม
        - โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภูมิภาค >>> ภายในวันที่ 28 พ.ย. 61
        - ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค >>> 29 พ.ย. 61
        - แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค >>> 29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61
        - ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค >>> 5 - 10 ธ.ค. 61
        - พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค >>> 16 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป
        - การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม >>> 25 - 27 ธ.ค. 61
..................................

ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 115
จำนวนทีม 957
จำนวนนักเรียน 1,999
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,426
จำนวนกรรมการ 668
ครู+นักเรียน 3,425
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,093
ประกาศผลแล้ว 191/191 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 4
เมื่อวาน 14
สัปดาห์นี้ 22
สัปดาห์ที่แล้ว 70
เดือนนี้ 58
เดือนที่แล้ว 77
ปีนี้ 1,693
ทั้งหมด 107,650