งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประกาศ pngผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประกาศ pngผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประกาศ pngประชาสัมพันธ์  แจ้งเปลี่ยนสถานที่การแข่งขัน คอมพิวเตอร์ 3 รายการต่อไปนี้แข่งที่ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย แข่งขันเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
1. กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น Comic Strip  ป..4-6
2. กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น Comic Strip  ม.1-3
3. กิจกรรม การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3
กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ขอให้แต่ละโรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ ไมค์ และหูฟัง มาด้วยตนเอง

 
แจ้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
กิจกรรมเกมสร้างสรรค์ป.4-6 
กิจกรรมเกมสร้างสรรค์ ม.1-3 
ใช้ระบบปฏิบัติวินโดว์ 8
Microsoft office 2013 เมนูภาษาไทย
Photoshop cs6
กิจกรรม Web Editor ป.4-6
กิจกรรม Web Editor ม.1-3
กิจกรรม Web Tex ม.1-3
กิจกรรม การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D
กิจกรรม Presentation ป.4-6
ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ 7  64 บิท
Microsoft office  2013 เมนูภาษาไทย
Photoshop  cs6
Illustrator cc
การแข่งขัน GSP
ระบบปฏิบัติการวินโดว์ 7  64บิท 
GSP 4.06 ภาษาไทย
      
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคอมพิวเตอร์ 1 รายการต่อไปนี้ แข่งขันที่โรงเรียนวัดไทรใหญ่
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 
 

 
สถานที่แข่งขัน ทุกรายการ จุดที่ 2 รายละเอียด     ผังอาคาร
แผนผังจุดแข่งที่ 2 โรงเรียนวัดไทรใหญ่  รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่ 

 
แจ้งประชาสัมพันธ์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ทุกทีม ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วยในวันแข่งขัน ยกเว้นนาฬิกาจับเวลาทางศูนย์ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว

 
แผนผังสถานที่แข่งขันมหกรรมศิลปหัตกรรมระดับเขต วันที่ 23 พย. จุดแข่งขันที่ 1 รร.ชุมชนวัดไทรน้อย
download ที่นี่

 
กิจกรรมการแข่งขัน Cross Word
สิ่งที่ผุ้เข้าแข่งขันต้องเตรียมในวันแข่งขัน
1. ระดับประถมศึกษา
- กระดานขนาด 11x11 ช่อง (เบี้ย 52 ตัว)
- นาฬิกาจับเวลา โหลดแอพ เช่น chess clock
2. ระดับมัธยมศึกษา
- กระดานขนาด 15x15 ช่อง (เบี้ย 100 ตัว)
- นาฬิกาจับเวลา โหลดแอพ
3. ตรวจสอบเบี้ยให้ครบตามจำนวนและถูกต้อง
หมายเหตุ หากทีมใดเตรียมอุปกรณ์ไม่ถูกต้องตามกฏิกาที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมแข่งขัน

 
แจ้งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ  (โรงสีขุนศรี)
ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียม เสื่อหรือผ้ารองนั่งติดไปด้วย

 
 แจ้งประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ประเภท ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 ให้ส่งรูปเล่มรายงานจำนวน 5 เล่ม ภายในวันพุธ ที่ 21พฤศจิกายน 2561  ได้ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น. ที่ห้องธุรการ อาคาร 1 ชั้น 2  
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  091-1375996  (คุณครูปัญญวัฒน์)

 
บทการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ สามารถโหลดได้ที่นี่
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.โครงงานวิทยาศาสตร์ทุกประเภท,ผลงานสิ่งประดิษฐ์,science show ส่งรูปเล่ม จำนวน 6 เล่ม ภายในวันที่ 21 พ.ย. 61 เวลา 16.30น. ณ ห้องวิทยาศาสตร์ (ห้อง321) โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
2.กิจกรรม science show ทุกระดับชั้น ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียม เครื่องเสียง ไมค์ คอมพิวเตอร์ มาด้วยตนเอง
ติดต่อสอบถาม ครูทัศดาว ทรงประโคน โทร 0856113731
ครูศิรินทรา ด้วงเหม โทร 0909956266

 
สถานที่จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 
จุดที่ 1  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
1. คณิตศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์
3. ภาษาไทย
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. คอมพิวเตอร์
6. การงานอาชีพ
7. ปฐมวัย
จุดที่ 2  โรงเรียนวัดไทรใหญ่
1. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ศิลปะ
    - ทัศนศิลป์   แข่งที่วัดไทรใหญ่
    - ดนตรี, นาฏศิลป์  แข่งที่โรงเรียนมัธยมไทรน้อย
3. ภาษาต่างประเทศ
4. สุขศึกษาและพลศึกษา
5. การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
6. นักบินน้อย สพฐ. โรงสีขุนศรี
7.หุ่นยนต์

 
วัน / เดือน /ปี รายละเอียด / กิจกรรม
19 ก.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
22 ก.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระดับศูนย์เครือข่ายอำเภอ
1-15 ต.ค. 61 โรงเรียนดำเนินการสมัครเข้าแข่งขันในระบบโปรแกรมลงทะเบียนระดับศูนย์ฯอำเภอ
15 ต.ค. 61 ปิดระบบการลงทะเบียน
1-2 พ.ย. 61 ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ
5 พ.ย. 61 ถึงวันแข่งขัน เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว
13 พ.ย. 61 ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับศูนย์ฯอำเภอปากเกร็ด
14 พ.ย. 61 ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับศูนย์ฯอำเภอบางใหญ่
15 พ.ย. 61 ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับศูนย์ฯอำเภอไทรน้อย
16 พ.ย. 61 ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับศูนย์ฯอำเภอบางบัวทอง
จบการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน
18 พ.ย. 61 โอนข้อมูลเข้าสู่ระดับเขตพื้นที่
19 พ.ย. 61 พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันระดับศูนย์ฯอำเภอ
19 พ.ย. 61 เปิดให้โรงเรียนแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัวในระบบ (ตามเกณฑ์การแข่งขัน)
19 พ.ย. 61 ถึงวันแข่งขัน พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่
20 พ.ย. 61 กลุ่มสาระแต่ละกลุ่มจัดพิมพ์เอกสารการบันทึกคะแนน
23 พ.ย. 61 ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
จบการแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน
24-25 พ.ย. 61 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่
26 พ.ย. 61 พิมพ์เกียรติบัตรและโอนข้อมูลสู่ระดับภาค
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 144
จำนวนทีม 1,932
จำนวนนักเรียน 4,762
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,971
จำนวนกรรมการ 1,042
ครู+นักเรียน 7,733
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,775
ประกาศผลแล้ว 238/277 (85.92%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 10
สัปดาห์นี้ 19
สัปดาห์ที่แล้ว 42
เดือนนี้ 35
เดือนที่แล้ว 90
ปีนี้ 2,403
ทั้งหมด 146,379