มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และครู
ในการแข่งขันระดับชาติ
ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จังหวัดนครปฐม


คลิก เว็บไซต์การแข่งขัน สพป.
คลิก เว็บไซต์การแข่งขัน สพม.

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(ระดับภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก)
ณ จังหวัดนครปฐม

คลิก รายละเอียดสถานที่ และตารางการแข่งขัน

คลิก สรุปตัวแทนแข่งขันระดับภาค สพป.นนทบุรี เขต 1 
หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการแข่งขัน 12 ศูนย์
เพื่อติดต่อประสานงาน สอบถามรายละเอียดการจัดการแข่งขัน
 
ที่ ศูนย์การเรียนรู้/กิจกรรม โรงเรียนที่เป็นศูนย์ หมายเลขโทรศัพท์
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวัดลานนาบุญ 02-525-0353
2 สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 02-595-1948
3 วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 02-447-4875
4 เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ 02-526-2563
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 02-525-3065
6 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 02-525-1509
7 ศิลปะ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 02-985-2597
8 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 02-589-7030
9 ภาษาไทย โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 02-580-0156
10 คณิตศาสตร์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 02-573-2080
11 ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 02-921-4062
12 ศูนย์โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนวัดโชติการาม 02-408-6413

ศูนย์การเรียนรู้ สามารถดาวน์โหลดวิธีการใช้งานได้ดังนี้

คลิก คำแนะนำสำหรับศูนย์ฯ

คลิก วิธีการลงทะเบียนนักเรียน ครู และกรรมการ /กรอกคะแนน
ที่ ศูนย์การเรียนรู้/กิจกรรม วันที่แข่งขัน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
2 สุขศึกษาและพลศึกษา 24 - 25 ก.ย. 61
3 วิทยาศาสตร์ 24 - 25 ก.ย. 61
4 เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 19 ก.ย. 61
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 25 - 27 ก.ย. 61
6 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 1 ต.ค. 61
7 ศิลปะ 18 ก.ย. 61
8 ภาษาต่างประเทศ 27 ก.ย. 61
9 ภาษาไทย  29 ก.ย. 61
10 คณิตศาสตร์  25 และ 27 ก.ย. 61
11 ปฐมวัย 10 พ.ย. 61
12 ศูนย์โรงเรียนขยายโอกาส 24 ก.ย. 61
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14:39 น.
-----ระดับเขตพื้นที่----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ xx ต.ค. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  xx ต.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ xx ต.ค. 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  xx ต.ค. 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่แต่ละศูนย์ฯระบุ
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน xx ต.ค. 2561เป็นต้นไป
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค ภายในวันที่  28 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค x    ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค xx  ธ.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค xx  ธ.ค.  2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค xx  ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25-27 ธ.ค. 2561

 
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 11:20 น.
มีปัญหาการใช้งานระบบศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 1
ติดต่อ Admin โทร.097-2394489
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:42 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 42
จำนวนทีม 1,479
จำนวนนักเรียน 3,160
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,028
จำนวนกรรมการ 458
ครู+นักเรียน 5,188
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,646
ประกาศผลแล้ว 208/208 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 4
สัปดาห์นี้ 9
สัปดาห์ที่แล้ว 38
เดือนนี้ 33
เดือนที่แล้ว 53
ปีนี้ 1,445
ทั้งหมด 94,336