สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล นายศุภิกจ สิงหพงษ์   0818115865
2 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ถ.สุระนารายณ์ อ.ชัยบาดาล นายศักดิ์ชัย สุขประเสริฐ   0819465899

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]