งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ 

กำหนดกิจกรรมระดับเขตพื้นที่   

 1. เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ครู ระดับเขตพื้นที่  7-15 พ.ย. 2561
 2. ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู      17 พฤศจิกายน 2561
 3. เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรีนน/ครู 18 พฤศจิกายน 2561
 4. การจัดการแข่งขันฯนักเรียนร่วม 19 พฤศจิกายน 2561
 5. จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2561
6. ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่    หลังจบการแข่งขัน 2-3 วัน
7.พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน หลังจบการแข่งขัน 2-3 วัน
 
แจ้งทุกโรงเรียนทราบ... 
กิจกรรมการแข่งขันที่จะต้องจัดส่งเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลที่ คณะกรรมการฯของแต่ละกลุ่มสาระฯ จะต้องพิจารณาล่วงหน้า ก่อนการแข่งขัน(ตามเกณฑ์ระดับชาติ)  ให้จัดส่ง ศน.ผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขันประจำกลุ่มสาระ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน  2561 ในเวลาราชการ  ณ กลุ่มนิเทศฯ ชั้น 2 อาคาร สพป.กจ.1
 
ที่ กลุ่มสาระ ศน.ผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มสาระการแข่งขัน เบอร์ติดต่อ  
 
1 การศึกษาปฐมวัย นางนิตยาพร แซ่ตั้ง 0972460571  
2 ภาษาไทย นางอรพิมพ์พรรณ คัมภีร์ 0898145324  
3 คณิตศาสตร์ นางจันจิรา คุณฑี 0852891718  
4 นักบินน้อย สพฐ. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง 0871664787  
5 วิทยาศาสตร์ นางสาวรัชณีพร จาวรุ่งวณิชกุล 0840733204  
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวพรรณิภา  หาญรักษ์ 0936945935  
7 สุขศึกษาและพลศึกษา นางพิมพาภัทร์ มาท้วม 0864893325  
8 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) นางทองพูน  สร้อยดอกจิก 0989953629  
9 ศิลปะ (นาฎศิลป์) นางพัฒน์รวี  ฉัตรศรีทองกุล 0818585336  
10 ศิลปะ (ดนตรี) นายสุรเดช รุ่งศรีกนก 0812902430  
11 คอมพิวเตอร์ นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง 0871664787  
12 การงานอาชีพ นายวินัย  ธรรมเกื้อกูล 0868911377  
13 หุ่นยนต์ นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง 0871664787  
14 ภาษาต่างประเทศ นางสาวอัจฉรา  ศรีวงษ์ศิริวัฒน์ 0639544298  
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด.ต.วิโรจน์  สามทองบุตร  0843189236  
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางจิรวรรณ นาคพัฒน์ 0891074446  
17 การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม) นางสาวปุณยนุช  ทองศรี 0810409408    
กำหนดกิจกรรมระดับชาติ
 1. โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ     ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
 2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ         29 พฤศจิกายน 2561
 3. แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561
 4. ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ    5 - 10 ธันวาคม 2561
 5. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ   16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
  (การUpload รูปภาพเพื่อใช้พิมพ์บัตรประจำตัว สามารถ Upload ได้โดยไม่มีกำหนดปิดระบบ)
 6. การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดนครปฐม   25 - 27 ธันวาคม 2561
ประชาสัมพันธ์ 
การแข่งขันกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา สาระสังคมฯ เปลี่ยนวันแข่งขันจาก 22  พ.ย. เป็น วันที่ 21 พ.ย.ทุกกิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:26 น.
รายละเอียดคลิ๊กด้านล่าง ครับ 
https://drive.google.com/file/d/1CkFwp8YqTX043uGzRKGaEB9TVSNF0Ams/view?usp=sharing
วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:08 น.

                                          ประกาศหัวเรื่อง
การแข่งขันประกวดแข่งขัน “งานมหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษาพิเศษ
(โรงเรียนเรียนรวม) รายละเอียดคลิ๊ก LINK ด้านล่างครับ

https://drive.google.com/file/d/1L9oIYVOJ-r0Z7ydKBABwi9o-X53N-KOT/view?usp=sharing

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:24 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 158
จำนวนทีม 1,890
จำนวนนักเรียน 3,780
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,713
จำนวนกรรมการ 1,176
ครู+นักเรียน 6,493
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,669
ประกาศผลแล้ว 219/277 (79.06%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 52
สัปดาห์ที่แล้ว 122
เดือนนี้ 18
เดือนที่แล้ว 104
ปีนี้ 2,319
ทั้งหมด 201,420