งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน 

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้


กำหนดการ
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชัยนาท
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
……………………………….
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561   เปิดงานมหกรรมความสามารรถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการและเทคโนโลยีฯ
เวลา 08.00-18.30 น. - ลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา 08.30-19.00 น. - ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน (อาคารโดม)
    วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
  - ชมการแสดง ของโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
  - ประธานในพิธี ขึ้นรับการกล่าวรายงาน
  - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท กล่าวรายงาน
  - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
  - ประธานในพิธี ยิงจรวดขวดน้ำ
เวลา 09.00 น.          - ประธานในพิธีถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ
  - ประธานและแขกผู้มีเกียรติชมการแข่งขันฯ                                
วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2561 จัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
  เทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชัยนาท
  ตามกลุ่มสาระและสถานที่ที่กำหนด           
 
 
 
แผนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท
แผนที่โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท     
       
 

 
 
 
สถานที่จัดการประกวด/แข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชัยนาท แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
 
สถานที่จัดการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
ปฐมวัย
โรงเรียนวัดศรีวิชัย ทัศนศิลป์
ดนตรี
นาฎศิลป์
สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สภานักเรียน,นักเรียนเพื่อ
ที่ปรึกษา (YC),
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก, การแข่งขันยุวยรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย การงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท
ค่ายยุวชนทหาร
จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ทุกกิจกรรม
 
 
: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-----ระดับกลุ่มโรงเรียน----
   ♦ ศูนย์ประสานงาน เมือง 1 12 ต.ค.2561
   ♦ ศูนย์ประสานงาน เมือง 2  8 - 9 พ.ย.2561
   ♦ ศูนย์ประสานงาน สรรพยา 1 7 - 8 พ.ย.2561
   ♦ ศูนย์ประสานงาน สรรพยา 2  8 พ.ย.2561
   ♦ ศูนย์ประสานงาน สรรคบุรี 1 7 - 8 พ.ย.2561
   ♦ ศูนย์ประสานงาน สรรคบุรี 2 9 - 10 ต.ค.2561
   ♦ ศูนย์ประสานงาน หันคา 1 7 – 8 พ.ย.2561
   ♦ ศูนย์ประสานงาน หันคา 2 7 - 8 พ.ย.2561
   ♦ ศูนย์ประสานงาน มโนรมย์ 1 9 พ.ย.2561
   ♦ ศูนย์ประสานงาน มโนรมย์ 2 9 ต.ค.2561
   ♦ ศูนย์ประสานงาน หนองมะโมง 8 - 9 พ.ย.2561
   ♦ ศูนย์ประสานงาน เนินขาม 4 - 5 ต.ค.2561
   ♦ ศูนย์ประสานงาน วัดสิงห์ อยู่ระหว่างประสานงาน
  ♦  อนุบาลชัยนาท  อยู่ระหว่างประสานงาน
  ♦  เอกชน  อยู่ระหว่างประสานงาน
  ♦  สำนักการศึกษาพิเศษ  อยู่ระหว่างประสานงาน 
  ♦  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อยู่ระหว่างประสานงาน
 
: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
-----ระดับเขตพื้นที่----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่  9 ต.ค.2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  12 พ.ย. 2561
   ♦ โอนข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียน สู่ระดับเขตพื้นที่ ภายใน 12 พ.ย.2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 12-13 พ.ย. 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  13-15 พ.ย. 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 16-18 พ.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 19 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป
 
กำหนดกิจกรรมระดับภาค
 1. โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภูมิภาค     ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
 2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค         29 พฤศจิกายน 2561
 3. แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561
 4. ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค    5 - 10 ธันวาคม 2561
 5. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค    16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
  (การUpload รูปภาพเพื่อใช้พิมพ์บัตรประจำตัว สามารถ Upload ได้โดยไม่มีกำหนดปิดระบบ)
 6. การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม   25 - 27 ธันวาคม 2561
 
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 381
จำนวนทีม 1,654
จำนวนนักเรียน 3,572
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,510
จำนวนกรรมการ 2,283
ครู+นักเรียน 6,082
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,365
ประกาศผลแล้ว 0/277 (0.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 10,496
สัปดาห์นี้ 41,686
สัปดาห์ที่แล้ว 17,216
เดือนนี้ 63,882
เดือนที่แล้ว 23,691
ปีนี้ 90,043
ทั้งหมด 90,043