งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสภานักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และขยายโอกาสทางการศึกษา ม. 1-3
กำหนดส่งเอกสารให้สถานที่แข่งขัน จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561
สามารถส่งโดยตรง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์   โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

ส่งมาที่  โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน  หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพงแสน                 
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140      
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผอ.ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล โทรศัพท์ 089-6137709 
 
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้จัดส่งเล่มโครงงานทุกประเภททุกระดับ  จำนวนโครงงานละ 5  เล่ม  ให้สถานที่จัดการแข่งขัน 
ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561  โดยยึดประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ส่งมาที่   โรงเรียนวัดบางหลวง  เลขที่ 66 หมู่ 6  ตำบลบางหลวง          
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  73190
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  นายธเนศ ปานอุทัย  โทรศัพท์ 089-8367441
 
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้จัดส่งเอกสารจำนวน 5 เล่ม  ให้สถานที่จัดการแข่งขันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ก่อนถึงวันวันแรกของการแข่งขัน  ทั้งนี้  สามารถส่งโดยตรงหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ 
ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561  โดยยึดประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ส่งมาที่   นายอธิกานต์  สักคุณา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม               
          เลขที่ 4 หมู่ 1  ตำบลทุ่งบัว  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  73140
โทรศัพท์ 085-3786566
 
กำหนดส่งเอกสารโครงงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ จำนวน 5 เล่ม
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561  โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ เท่านั้น

ส่งมาที่  โรงเรียนวัดลำเหย ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดร.อนวัช นกดารา  โทรศัพท์ 094-4896906   
         

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน 

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้


 
กำหนดกิจกรรมระดับภาค
 1. โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภูมิภาค     ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
 2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค         29 พฤศจิกายน 2561
 3. แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561
 4. ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค    5 - 10 ธันวาคม 2561
 5. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค    16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
  (การUpload รูปภาพเพื่อใช้พิมพ์บัตรประจำตัว สามารถ Upload ได้โดยไม่มีกำหนดปิดระบบ)
 6. การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม   25 - 27 ธันวาคม 2561
 
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 381
จำนวนทีม 1,654
จำนวนนักเรียน 3,603
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,521
จำนวนกรรมการ 2,269
ครู+นักเรียน 6,124
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,393
ประกาศผลแล้ว 239/277 (86.28%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 7
สัปดาห์นี้ 12
สัปดาห์ที่แล้ว 39
เดือนนี้ 36
เดือนที่แล้ว 99
ปีนี้ 2,303
ทั้งหมด 198,111