ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการแข่งขันปฐมวัย
 ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
มีบริการรถรับ-ส่ง ตัวแทนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมัน
กิจกรรมสร้างภาพด้วนการฉีก ตัด ปะกระดาษ
ในวันที่ 26-27ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น.-08.30 น.
ณ บริเวณลานพระศิลาขาว องค์พระปฐมเจดีย์
แผนที่การเดินทาง 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:31 น.