งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออก สพป.จังหวัดนครปฐม
วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบเกณฑ์การแข่งขันระดับชาติ
ตรวจสอบความคืบหน้าการส่งเล่มโครงงานต่างๆ
ตรวจสอบรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ


วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:07 น.
วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:33 น.
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการแข่งขัน
จะต้องนำเครื่องมาตรวจสอบ
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

วันอังคาร ที่ 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:15 น.
แจ้งบทท่องอาขยานทำนองเสนาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการฯ

ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ในวันที่  9  พฤศจิกายน 2561


บทอาขยาน ป.1-ป.3
วันพฤหัสบดี ที่ 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:19 น.
แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับการแข่งขันของสาระการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
เรียนรวม-ภาษาไทย
เรียนรวม-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม-ศิลปะ
เรียนรวม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ทุกกิจกรรมที่ไม่ถึง 4 ทีม หรือกิจกรรมที่มีทีมเดียว
ให้มาเข้าร่วมแข่งขันทุกกิจกรรม 
ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
(หากไม่มาเข้าร่วมการแข่งขันจะถือว่าสละสิทธิ์)
วันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 11:52 น.

ศน.มาโนช  โคมเดือน     เบอร์โทรศัพท์  086-1389566
ศน.ภควัต  ตลับเพชร      เบอร์โทรศัพท์  086-9054329
ศน.ชญาภา  อิ่มสำราญ   เบอร์โทรศัพท์  089-0937801
ศน.เปรมใจ  อิฐอมรชัย   เบอร์โทรศัพท์  089-1736937 และ 086-8298825
ศน.ประภาพร  มั่นเจริญ   เบอร์โทรศัพท์  089-4029389
ศน.พัชยา  ซือมงกง        เบอร์โทรศัพท์  097-9629891
ศน.รัศมี  มีเดช                เบอร์โทรศัพท์  081-3516146
วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 17:12 น.

ประชาสัมพันธ์คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม ดังต่อไปนี้
 
1. การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
มีคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ ดังนี้
-  ระบบปฏิบัติการไม่ต่ำกว่า Window 7, Memory ไม่น้อยกว่า 1 GB,
CPU ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz,
   VGA CARD ไม่น้อยกว่า 64 Mb และไม่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 20:02 น.
               โครงงานการงานอาชีพ กำหนดส่เล่มวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
                              ส่งศน.ชญาภา  ห้องศึกษานิเทศก์
                โครงงานคณิตศาสตร์ กำหนดส่งเล่มวันที่ 31 ตุลาคม 2561
                              ก่อนเวลา 16.30 น.ส่งที่ศน.รัศมี. ห้องศึกษานิเทศก์..ชั้น 2 
                 โครงงานวิทยาศาสตร์ กำหนดส่งเล่มวันที่  3 พฤศจิกายน 2561
                               ก่อนเวลา 16.00 น. ส่งที่ศน.มาโนช ห้องศึกษานิเทศก์ 
                 โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์ ม.1- ม.3
                               กำหนดส่งเล่มวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561
                               ก่อนเวลา 16.00 น. ส่งที่ ศน.พัชยา ห้องศึกษานิเทศก์
วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 20:00 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 167
จำนวนทีม 1,920
จำนวนนักเรียน 4,348
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,886
จำนวนกรรมการ 1,297
ครู+นักเรียน 7,234
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,531
ประกาศผลแล้ว 243/277 (87.73%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 4
สัปดาห์นี้ 34
สัปดาห์ที่แล้ว 96
เดือนนี้ 14
เดือนที่แล้ว 82
ปีนี้ 2,191
ทั้งหมด 201,041