สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 18 14 6 38
2 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 11 4 3 18
3 พญาไท 10 16 8 34
4 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 10 15 6 31
5 พระตำหนักสวนกุหลาบ 10 7 6 23
6 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 10 5 9 24
7 วัดปากบึง 9 8 2 19
8 วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 9 5 4 18
9 สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 9 3 2 14
10 คลองปักหลัก 7 5 3 15
11 วีรสุนทร 7 2 8 17
12 ราชวินิต 6 2 5 13
13 วัดทิพพาวาส 6 0 0 6
14 อนุบาลวัดนางนอง 5 0 5 10
15 วัดปลูกศรัทธา 4 4 4 12
16 โฆสิตสโมสร 4 3 1 8
17 วัดกก 4 2 1 7
18 ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 4 1 1 6
19 วลีรัตน์วิทยา 4 1 0 5
20 สายน้ำทิพย์ 4 0 6 10
21 วัดหงส์รัตนาราม 4 0 1 5
22 วัดไทร 4 0 0 4
23 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 3 9 3 15
24 สุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 3 5 2 10
25 เซนต์คาเบรียล 3 4 0 7
26 วัดอมรินทราราม 3 3 6 12
27 ไผทอุดมศึกษา 3 3 2 8
28 ราชวินิตประถมบางแค 3 2 5 10
29 วัดโสมนัส 3 2 1 6
30 วัดบึงบัว 3 2 0 5
31 ปัญญาศักดิ์ 3 1 2 6
32 การเคหะท่าทราย 3 0 0 3
33 อนุบาลพิบูลเวศม์ 2 3 5 10
34 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 2 3 2 7
35 คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 2 3 2 7
36 ประทุมอนุสรณ์ 2 3 0 5
37 บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 2 3 0 5
38 พิบูลอุปถัมภ์ 2 2 2 6
39 วัดนาคปรก 2 1 2 5
40 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 2 1 1 4
41 วิจิตรวิทยา 2 1 1 4
42 บ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 2 1 0 3
43 วัฒนาวิทยาลัย 2 0 2 4
44 โชคชัย 2 0 2 4
45 สรรพาวุธวิทยา 2 0 1 3
46 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 2 0 1 3
47 วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 2 0 0 2
48 วรรัตน์ศึกษา 1 4 9 14
49 วัดกระจับพินิจ 1 4 0 5
50 วัดชัยมงคล 1 3 2 6
51 ดวงวิภา 1 2 4 7
52 อุดมศึกษา 1 2 1 4
53 กอบวิทยา 1 1 2 4
54 ภารตวิทยาลัย 1 1 1 3
55 วัดประยุรวงศาวาส 1 1 0 2
56 โสมาภา 1 1 0 2
57 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 1 0 2
58 วัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 1 1 0 2
59 วัดชัยชนะสงคราม 1 1 0 2
60 สุเหร่าทรายกองดิน 1 1 0 2
61 ไทยคริสเตียน 1 0 2 3
62 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 0 2 3
63 วัดนาคนิมิตร 1 0 2 3
64 ราชินี 1 0 1 2
65 ถนอมพิศวิทยา 1 0 0 1
66 วัดเวตวันธรรมาวาส 1 0 0 1
67 บางกอกทวิวิทย์ 1 0 0 1
68 วัดบางประทุนนอก 1 0 0 1
69 วัดจันทร์ประดิษฐาราม 1 0 0 1
70 ประถมทวีธาภิเศก 0 4 0 4
71 โสมาภาพัฒนา 0 3 2 5
72 เชิดเจิมศิลป์ 0 3 0 3
73 บูรณะศึกษา 0 2 2 4
74 วัดโพธิ์ทอง 0 2 2 4
75 วัดหนัง 0 2 0 2
76 เคหะชุมชนลาดกระบัง 0 2 0 2
77 ประถมนนทรี 0 2 0 2
78 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 0 2 0 2
79 โสมาภานุสสรณ์ 0 1 2 3
80 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 0 1 1 2
81 ทุ่งมหาเมฆ 0 1 1 2
82 วัดพลับพลาชัย 0 1 1 2
83 วัดพลมานีย์ 0 1 1 2
84 วัดอุทัยธาราม 0 1 1 2
85 ฤทธิยะวรรณาลัย 0 1 1 2
86 ทิวไผ่งาม 0 1 1 2
87 อนุบาลวัดปรินายก 0 1 0 1
88 พระแม่มารี 0 1 0 1
89 ปาณยาพัฒนาการ 0 1 0 1
90 อรรถวิทย์ 0 1 0 1
91 อันวารุ้ลอิสลาม 0 1 0 1
92 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 1 0 1
93 สารสาสน์เอกตรา 0 1 0 1
94 วัดด่าน 0 1 0 1
95 สารสาสน์พิทยา 0 1 0 1
96 พระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 1 0 1
97 บางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 0 1 0 1
98 พรหมราษฎร์รังสรรค์ 0 1 0 1
99 อัสสัมชัญธนบุรี 0 1 0 1
100 วัดเกาะสุวรรณาราม 0 1 0 1
101 สองภาษาลาดพร้าว 0 1 0 1
102 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 0 0 4 4
103 ลาซาล 0 0 3 3
104 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 0 0 3 3
105 สาธิตพัฒนา 0 0 1 1
106 วัดตะกล่ำ ประเวศ 0 0 1 1
107 กฤตศิลป์วิทยา 0 0 1 1
108 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 0 0 1 1
109 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 0 0 1 1
110 พิบูลประชาสรรค์ 0 0 1 1
111 วัดชนะสงคราม 0 0 1 1
112 วัดบางเตย 0 0 1 1
113 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 0 0 1 1
114 วัดลาดปลาเค้า 0 0 1 1
115 วัดช่างเหล็ก 0 0 1 1
116 วัดดอกไม้ 0 0 1 1
117 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0 0
118 วาสุเทวี 0 0 0 0
119 ฐานปัญญา 0 0 0 0
120 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0
121 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 0 0 0 0
122 สันติสุขวิทยา 0 0 0 0
123 ดาราคาม 0 0 0 0
124 จินดามณี 0 0 0 0
125 วัดเจ้ามูล 0 0 0 0
126 นิพัทธ์วิทยา 0 0 0 0
127 สมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 0 0 0 0
128 ภาษานุสรณ์บางแค 0 0 0 0
129 ดิลกศึกษา 0 0 0 0
130 ราชินีบน 0 0 0 0
131 ชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 0 0 0 0
132 วัดคู้บอน 0 0 0 0
133 สายอักษร 0 0 0 0
134 วัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 0 0 0 0
135 มหาวีรานุวัตร 0 0 0 0
136 วัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 0 0 0 0
137 ตั้งพิรุฬห์ธรรม 0 0 0 0
138 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0
139 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0
140 วัดลาดพร้าว 0 0 0 0
141 อัสสัมชัญแผนกประถม 0 0 0 0
142 แย้มจาดวิชชานุสรณ์ 0 0 0 0
143 วัดสุทธิสะอาด 0 0 0 0
144 ชุมทางตลิ่งชัน 0 0 0 0
145 ขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 0 0 0 0
146 อนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม 0 0 0 0
147 สุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 0 0 0 0
148 ประชานิเวศน์ 0 0 0 0
149 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 0 0 0 0
150 สมิทธิพงษ์ 0 0 0 0
151 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 0 0 0 0
รวม 241 217 186 644

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]