แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 92 53 57.61% 21 22.83% 11 11.96% 7 7.61% 92
2 โรงเรียนพญาไท 81 47 58.75% 17 21.25% 7 8.75% 9 11.25% 80
3 โรงเรียนราชวินิต 80 33 42.31% 26 33.33% 9 11.54% 10 12.82% 78
4 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 83 32 39.51% 15 18.52% 15 18.52% 19 23.46% 81
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 95 28 30.11% 28 30.11% 15 16.13% 22 23.66% 93
6 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 71 28 41.79% 18 26.87% 10 14.93% 11 16.42% 67
7 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 75 27 36% 22 29.33% 16 21.33% 10 13.33% 75
8 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 96 24 26.67% 24 26.67% 14 15.56% 28 31.11% 90
9 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 59 24 41.38% 19 32.76% 8 13.79% 7 12.07% 58
10 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 53 24 48.98% 9 18.37% 6 12.24% 10 20.41% 49
11 โรงเรียนวัดอมรินทราราม 58 23 40.35% 17 29.82% 5 8.77% 12 21.05% 57
12 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 56 23 44.23% 15 28.85% 5 9.62% 9 17.31% 52
13 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 89 22 24.72% 22 24.72% 29 32.58% 16 17.98% 89
14 โรงเรียนโฆสิตสโมสร 71 21 29.58% 22 30.99% 16 22.54% 12 16.9% 71
15 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ 45 20 44.44% 12 26.67% 5 11.11% 8 17.78% 45
16 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา 38 20 52.63% 5 13.16% 6 15.79% 7 18.42% 38
17 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ 54 19 35.85% 13 24.53% 12 22.64% 9 16.98% 53
18 โรงเรียนวัดปากบึง 49 19 42.22% 10 22.22% 7 15.56% 9 20% 45
19 โรงเรียนวีรสุนทร 57 19 35.19% 7 12.96% 19 35.19% 9 16.67% 54
20 โรงเรียนคลองปักหลัก 53 18 40% 10 22.22% 3 6.67% 14 31.11% 45
21 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 63 17 30.91% 14 25.45% 7 12.73% 17 30.91% 55
22 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 45 17 38.64% 7 15.91% 9 20.45% 11 25% 44
23 โรงเรียนบูรณะศึกษา 47 16 34.78% 14 30.43% 11 23.91% 5 10.87% 46
24 โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ 48 16 34.04% 11 23.4% 9 19.15% 11 23.4% 47
25 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 53 16 30.77% 9 17.31% 14 26.92% 13 25% 52
26 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 70 15 22.06% 25 36.76% 14 20.59% 14 20.59% 68
27 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 64 15 23.81% 15 23.81% 23 36.51% 10 15.87% 63
28 โรงเรียนดวงวิภา 37 15 40.54% 14 37.84% 5 13.51% 3 8.11% 37
29 โรงเรียนวัดบึงบัว 44 15 40.54% 6 16.22% 7 18.92% 9 24.32% 37
30 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 64 14 22.22% 14 22.22% 16 25.4% 19 30.16% 63
31 โรงเรียนวัดหนัง 68 13 20.63% 15 23.81% 19 30.16% 16 25.4% 63
32 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 38 13 34.21% 13 34.21% 7 18.42% 5 13.16% 38
33 โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 58 12 21.05% 14 24.56% 12 21.05% 19 33.33% 57
34 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 51 12 24.49% 12 24.49% 15 30.61% 10 20.41% 49
35 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 50 11 25% 12 27.27% 9 20.45% 12 27.27% 44
36 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 39 11 28.95% 10 26.32% 8 21.05% 9 23.68% 38
37 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 43 11 26.19% 9 21.43% 8 19.05% 14 33.33% 42
38 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 24 11 47.83% 5 21.74% 2 8.7% 5 21.74% 23
39 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 22 11 55% 2 10% 3 15% 4 20% 20
40 โรงเรียนโสมาภา 59 10 17.86% 20 35.71% 15 26.79% 11 19.64% 56
41 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 47 10 21.74% 20 43.48% 7 15.22% 9 19.57% 46
42 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 35 10 32.26% 12 38.71% 7 22.58% 2 6.45% 31
43 โรงเรียนไทยคริสเตียน 38 10 27.78% 8 22.22% 7 19.44% 11 30.56% 36
44 โรงเรียนวัดนาคปรก 31 10 33.33% 8 26.67% 5 16.67% 7 23.33% 30
45 โรงเรียนวัดตะกล่ำ ประเวศ 25 10 40% 6 24% 0 0% 9 36% 25
46 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ(กุลางกูรอุปถัมภ์) 47 9 23.08% 13 33.33% 5 12.82% 12 30.77% 39
47 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 46 9 24.32% 5 13.51% 7 18.92% 16 43.24% 37
48 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 42 8 19.05% 16 38.1% 10 23.81% 8 19.05% 42
49 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 49 8 16.67% 12 25% 18 37.5% 10 20.83% 48
50 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 49 8 16.67% 11 22.92% 15 31.25% 14 29.17% 48
51 โรงเรียนโชคชัย 33 8 25% 8 25% 11 34.38% 5 15.63% 32
52 โรงเรียนอุดมศึกษา 37 8 26.67% 7 23.33% 9 30% 6 20% 30
53 โรงเรียนวัดโสมนัส 31 8 25.81% 6 19.35% 4 12.9% 13 41.94% 31
54 โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) 25 8 33.33% 4 16.67% 5 20.83% 7 29.17% 24
55 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 11 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
56 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 45 7 15.91% 11 25% 14 31.82% 12 27.27% 44
57 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 30 7 24.14% 11 37.93% 3 10.34% 8 27.59% 29
58 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 36 7 20% 7 20% 10 28.57% 11 31.43% 35
59 โรงเรียนพระแม่มารี 26 7 28% 7 28% 3 12% 8 32% 25
60 โรงเรียนลาซาล 40 7 28% 5 20% 6 24% 7 28% 25
61 โรงเรียนวัดชัยมงคล 19 7 38.89% 5 27.78% 6 33.33% 0 0% 18
62 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 27 7 25.93% 4 14.81% 6 22.22% 10 37.04% 27
63 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 19 7 41.18% 2 11.76% 6 35.29% 2 11.76% 17
64 โรงเรียนวัดกก 17 7 43.75% 1 6.25% 4 25% 4 25% 16
65 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 50 6 15.38% 11 28.21% 9 23.08% 13 33.33% 39
66 โรงเรียนประถมนนทรี 33 6 19.35% 10 32.26% 9 29.03% 6 19.35% 31
67 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 40 6 15.79% 8 21.05% 10 26.32% 14 36.84% 38
68 โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 15 6 40% 7 46.67% 2 13.33% 0 0% 15
69 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 21 6 31.58% 6 31.58% 2 10.53% 5 26.32% 19
70 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 29 6 23.08% 5 19.23% 8 30.77% 7 26.92% 26
71 โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 15 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
72 โรงเรียนวัดไทร 11 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
73 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
74 โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 14 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
75 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 11 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
76 โรงเรียนวาสุเทวี 40 5 12.5% 11 27.5% 12 30% 12 30% 40
77 โรงเรียนฐานปัญญา 39 5 13.51% 10 27.03% 12 32.43% 10 27.03% 37
78 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 39 5 13.16% 10 26.32% 9 23.68% 14 36.84% 38
79 โรงเรียนอรรถวิทย์ 42 5 12.82% 6 15.38% 13 33.33% 15 38.46% 39
80 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) 19 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
81 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 19 5 27.78% 2 11.11% 3 16.67% 8 44.44% 18
82 โรงเรียนวัดทิพพาวาส 17 5 35.71% 2 14.29% 3 21.43% 4 28.57% 14
83 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
85 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 28 4 14.81% 6 22.22% 11 40.74% 6 22.22% 27
86 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 44 4 9.3% 5 11.63% 16 37.21% 18 41.86% 43
87 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 23 4 17.39% 4 17.39% 5 21.74% 10 43.48% 23
88 โรงเรียนวัดพลมานีย์ 12 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
89 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
90 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนสันติสุขวิทยา 21 3 15% 6 30% 7 35% 4 20% 20
93 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 12 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 4 33.33% 12
94 โรงเรียนวัดด่าน 23 3 13.64% 3 13.64% 5 22.73% 11 50% 22
95 โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ 14 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 5 38.46% 13
96 โรงเรียนวัดชนะสงคราม 10 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
97 โรงเรียนวิจิตรวิทยา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
98 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนวัดบางเตย 26 3 17.65% 1 5.88% 3 17.65% 10 58.82% 17
100 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 6 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
101 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนการเคหะท่าทราย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 21 2 11.11% 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 18
104 โรงเรียนกอบวิทยา 15 2 18.18% 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 11
105 โรงเรียนดาราคาม 18 2 11.76% 6 35.29% 7 41.18% 2 11.76% 17
106 โรงเรียนจินดามณี 26 2 8.33% 6 25% 5 20.83% 11 45.83% 24
107 โรงเรียนวัดเจ้ามูล 32 2 6.67% 5 16.67% 7 23.33% 16 53.33% 30
108 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 16 2 12.5% 5 31.25% 5 31.25% 4 25% 16
109 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี) 15 2 13.33% 5 33.33% 5 33.33% 3 20% 15
110 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 25 2 9.52% 4 19.05% 5 23.81% 10 47.62% 21
111 โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) 9 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
112 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 10 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
113 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนดิลกศึกษา 11 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
115 โรงเรียนราชินีบน 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
116 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
117 โรงเรียนวัดคู้บอน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนราชินี 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
119 โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนสายอักษร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนทิวไผ่งาม 14 1 9.09% 5 45.45% 1 9.09% 4 36.36% 11
127 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 23 1 4.76% 4 19.05% 4 19.05% 12 57.14% 21
128 โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้ อุปถัมภ์) 9 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
129 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 20 1 5.56% 3 16.67% 3 16.67% 11 61.11% 18
130 โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
131 โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม 8 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 24 1 4.76% 2 9.52% 8 38.1% 10 47.62% 21
133 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 9 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
134 โรงเรียนวัดดอกไม้ 5 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
135 โรงเรียนวัดลาดพร้าว 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนวัดบางประทุนนอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 9 0 0% 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 9
143 โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด 8 0 0% 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 6
144 โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
145 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
146 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
147 โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 7 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
148 โรงเรียนประชานิเวศน์ 9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
149 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
150 โรงเรียนสมิทธิพงษ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
151 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]