งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระดับเขตพื้นที่----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 2-15 ตุลาคม 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  15 ตุลาคม 2561
   ♦ แจ้งตารางการแข่งขัน  20 ตุลาคม 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 25 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  11 พฤศจิกายน 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ 19 พฤศจิกายน 2561
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 25 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค  28 พฤศจิกายน 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค  29 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  5 - 10 ธันวาคม 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 16 ธันวาคม  2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25-27 ธ.ค. 2561
---ระดับชาติ-----
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ  xxxxxx

ผู้ประสานงานแต่ละกลุ่มสาระ
สาระศิลปะ ทุกรายการ   นายกนก  คล้ายมุข        08-1853-5262
สาระวิทยาศาสตร์         นางพินิจ  แสงอรุณ        08-1806-5701
สาระปฐมวัย                นางขนิษฐา  ทองเพ็ชร    09-8251-4047
สาระภาษาไทย            นางศิริรัตน์  ปรีชา           08-9240-0347
          สาระต่างภาษาต่างประเทศ         นางศิริพร  พงษ์แตง       08-9215-5798
สาระคอมพิวเตอร์          นางพินิจ  แสงอรุณ        08-1806-5701
สาระคณิตศาสตร์          นางสาวอุษา  วีระสัย       08-1701-5389
สาระสังคมศึกษาฯ         นายวัชระ  ทองนิล         08-0936-5676
สาระสุขศึกษาฯ            นายวัชระ  ทองนิล         08-0936-5676
สาระการงานอาชีพฯ      นางสมใจ  นรินทร์นอก    09-9186-5559
 สาระการศึกษาพิเศษ     นางชนิดา  ยินดีเขต        08-5148-1953
           สาระพัฒนาผู้เรียน         นางสาวเพ็ญพรรณ  กรึงไกร        08-1364-3369
สาระหุ่นยนต์                นางพินิจ  แสงอรุณ        08-1806-570
                                                       
                                                     
                                                       
                                                     
                                                       
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 192
จำนวนทีม 4,117
จำนวนนักเรียน 8,295
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,953
จำนวนกรรมการ 1,297
ครู+นักเรียน 14,248
ครู+นักเรียน+กรรมการ 15,545
ประกาศผลแล้ว 234/277 (84.48%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 15
สัปดาห์ที่แล้ว 52
เดือนนี้ 40
เดือนที่แล้ว 121
ปีนี้ 2,800
ทั้งหมด 298,187