งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญตัวแทนโรงเรียนต่างๆ ของ สพม.6 สมุทรปราการเขต 2 เข้ากลุ่ม LINE เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างดำเนินงาน.....
 .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
-----ระดับเขตพื้นที่-----
 
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 10 ก.ย. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู ครั้งที่ 1 30 ก.ย. 2561
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 2 15 ต.ค. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู ครั้งที่ 2 31 ต.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ ครั้งที่ 1 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ ครั้งที่ 2 1 พ.ย. - 5 พ.ย. 
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู   28 ตุลาคม 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ต.ค.-พ.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 16 พ.ย. 2561 
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค ภายในวันที่  28 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน -4 ธันวาคม 2561
   ♦ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู  5 -10 ธันวาคม 2561
   ♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25 – 27 ธันวาคม 2561
*** กำหนดการจัดกิจกรรมการแข่งขัน สพม.6 สมุทรปราการ 2***
--------------------------------------------------------------------
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 10 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูชุติมา ชำนิ (โทร. 0944399393)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
กำหนดจัดการแข่งขัน : 17 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน :นางสาวพัชราภรณ์  เจริญสุข (0971347871)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนวัดทรงธรรม
กำหนดจัดการแข่งขัน : 5 ตุลาคม 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
กำหนดจัดการแข่งขัน : 13 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน :
ภาษาที่สอง (จีน / ญี่ปุ่น / ฝรั่งเศส / เกาหลี)
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
กำหนดจัดการแข่งขัน : 9 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 6-7 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูอังกูร อาจหาญวงศ์ (โทร. 0871197559)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 10 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูทัศนีย์ ซัวเกษม (โทร. 0818550250)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การงานอาชีพ
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
กำหนดจัดการแข่งขัน : 8 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูสิริกร บุญทัน (โทร. 0915249494)
เทคโนโลยี
​สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 8-11 พฤศจิกายน 2561
ด้านคอมพิวเตอร์
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูอุมาพร (โทร. 0863989921) | ครูกฤษณา (โทร. 0831999348)
ด้านหุ่นยนต์
ชื่อ/โมร ผู้ประสานงาน : ครูทัดเทพ กู้ภูเขียว (โทร. 0880779209)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ทัศนศิลป์
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
กำหนดจัดการแข่งขัน :  14 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน :อ.เกียรติชัย เดชวรรณ์ 081-455-9755 ,089-490-2221
ดนตรี-นาฏศิลป์
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 2-3 ตุลาคม 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูวัชรกร (โทร. 0897699817 , 0891740486)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันสภานักเรียน
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
กำหนดการส่งเล่ม : 9 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน : ครูธนูชัย สืบทิม (โทร. 0814494646)
กิจกรรมลูกเสือ
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
กำหนดจัดการแข่งขัน : 13 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ/โทร ผู้ประสานงาน :
หนังสือเล่มเล็ก (โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ)
ส่งเอกสาร 9 พ.ย. 61
แข่งขัน 13 พ.ย. 61

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 1,128
จำนวนนักเรียน 2,553
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,713
จำนวนกรรมการ 520
ครู+นักเรียน 4,266
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,786
ประกาศผลแล้ว 198/233 (84.98%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 9
สัปดาห์ที่แล้ว 47
เดือนนี้ 39
เดือนที่แล้ว 21
ปีนี้ 451
ทั้งหมด 176,012