งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโรงเรียนในหน่วยจัดการแข่งขัน สพม.9 สุพรรณบุรี 3  ตอนนี้ระบบการพิมพ์เกียรติบัตรสามารถพิมพ์เกียรติบัตรครู นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แล้วและขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อครู นักเรียน ถ้าชื่อ ชื่อสกุลไม่ถูกต้องให้เข้าไปแก้ไขในระบบโรงเรียนของแต่ละโรงเรียนโดยหน่วยจัดได้เปิดระบบให้แก้ไขชื่อได้และทางหน่วยจะกดยืนยันอนุญาตให้แต่ละโรงเรียนที่มีการแก้ไขชื่อ -ชื่อสกุล

  แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในหน่วยสุพรรณบุรี 3 เนื่องจากการพิมพ์เกียรติบัตรมีปัญหาจากการลิงค์เข้าไปในระบบ ดังนั้นขอให้โรงเรียนหยุดชะลอการพิมพ์เกียรติบัตรก่อนทางหน่วยจัดการแข่งขันขอปรับปรุงแก้ไขก่อน 
  แจ้งโรงเรียนในหน่วยการแข่งขันของ สพม.9 สุพรรณบุรี หน่วย 3  หน่วยจัดการแข่งขันได้ดำเนินการแก้ไขชื่อครู นักเรียนให้ก่อนกรอกผลคะแนนแล้ว แต่ถ้ายังมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีนักเรียนบางคนที่มารายงานตัวแข่งขันแล้วเขียนชื่อไม่ชัดเจนดังนั้นจึงขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ ครู นักเรียนอีกครั้งหนึ่งก่อนพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันโดยหน่วยจัดการแข่งขันได้เปิดให้โรงเรียนแก้ไขชื่อได้และสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้แล้ว 
  แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนที่อยู่ในหน่วยการแข่งขันสุพรรณบุรี หน่วย 3 ถ้าโรงเรียนใดต้องการเปลี่ยนตัว แก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล ครูผู้ฝึกสอน  นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 10 -11  พฤศจิกายน  2561 สามารถขอแก้ไขได้ ณ จุดรับรายงานตัวเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม 
  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์  ส่งเล่มโครงงานและเอกสารตามเกณฑ์การแข่งขัน

  • ภายในวันที่ 4 พ.ย. 2561  (หากเลยกำหนด คณะกรรมการจะพิจารณาตัดคะแนน ดูวันประทับตราเป็นสำคัญ) จำนวน 5 เล่ม 
  • สถานที่จัดส่ง : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  103 ม.4 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

  การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 (หน่วยสพม.9 สุพรรณบุรี 3)  จะทำการแข่งขันในวันที่ 10-11  พฤศจิกายน  2561 ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

  ขอให้โรงเรียนในหน่วยจัดการแข่งขัน สุพรรณบรี 3 (สพม.9) ดำเนินการลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อนำข้อมูลจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันประชุมในวันที่ 21 กันยายน  2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินในแต่ละกิจกรรม

 

-----ระดับเขตพื้นที่----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 1-30 ก.ย. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  30 ก.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 30 ก.ย.-30 ต.ค.  2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  31 ต.ค.-5 พ.ย. 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 10-11 พ.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 11-14 พ.ย. 2561เป็นต้นไป
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค  15 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค x    ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค xx  ธ.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค xx  ธ.ค.  2561
   ♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค xx  ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25-27 ธ.ค. 2561
---ระดับชาติ-----
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ  xxxxxx
 
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:36 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 11
จำนวนทีม 856
จำนวนนักเรียน 1,816
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,278
จำนวนกรรมการ 644
ครู+นักเรียน 3,094
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,738
ประกาศผลแล้ว 176/176 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 6
สัปดาห์ที่แล้ว 19
เดือนนี้ 22
เดือนที่แล้ว 8
ปีนี้ 208
ทั้งหมด 77,117