แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 144 108 75% 25 17.36% 6 4.17% 5 3.47% 144
2 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 114 79 69.91% 18 15.93% 14 12.39% 2 1.77% 113
3 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 109 54 50% 38 35.19% 14 12.96% 2 1.85% 108
4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 109 36 37.11% 29 29.9% 20 20.62% 12 12.37% 97
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 83 32 40.51% 19 24.05% 16 20.25% 12 15.19% 79
6 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 68 29 42.65% 17 25% 12 17.65% 10 14.71% 68
7 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 56 25 45.45% 16 29.09% 7 12.73% 7 12.73% 55
8 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 61 22 36.67% 15 25% 15 25% 8 13.33% 60
9 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 65 18 27.69% 24 36.92% 11 16.92% 12 18.46% 65
10 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 43 18 45% 17 42.5% 3 7.5% 2 5% 40
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 32 17 53.13% 7 21.88% 6 18.75% 2 6.25% 32
12 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 48 15 32.61% 18 39.13% 12 26.09% 1 2.17% 46
13 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 35 14 40% 13 37.14% 5 14.29% 3 8.57% 35
14 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 41 13 33.33% 9 23.08% 10 25.64% 7 17.95% 39
15 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 64 12 19.05% 21 33.33% 21 33.33% 9 14.29% 63
16 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 46 11 24.44% 13 28.89% 12 26.67% 9 20% 45
17 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 26 11 42.31% 9 34.62% 5 19.23% 1 3.85% 26
18 โรงเรียนอันนาลัย 47 10 21.74% 14 30.43% 13 28.26% 9 19.57% 46
19 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 29 9 31.03% 7 24.14% 5 17.24% 8 27.59% 29
20 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 13 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
21 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 24 6 25% 9 37.5% 6 25% 3 12.5% 24
22 โรงเรียนกุศลวิทยา 27 5 19.23% 8 30.77% 8 30.77% 5 19.23% 26
23 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]