งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดกิจกรรมระดับชาติ
 1. โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ     ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
 2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ         29 พฤศจิกายน 2561
 3. แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561
 4. ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไขรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ    5 - 10 ธันวาคม 2561
 5. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ   16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
  (การUpload รูปภาพเพื่อใช้พิมพ์บัตรประจำตัว สามารถ Upload ได้โดยไม่มีกำหนดปิดระบบ)
 6. การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดนครปฐม   25 - 27 ธันวาคม 2561

 
...............................................................

คำชี้แจงและข้อตกลง(Update:11/09/2561)
 1. ศูนย์การแข่งขันถาวรานุกูล (ภาษาไทย , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
 2. ศูนย์การแข่งขันท้ายหาด (สังคมศึกษา)
 3. ศูนย์การแข่งขันอัมพวันวิทยาลัย (วิทยาศาสตร์ , การงานอาชีพ , ศิลปะ , เครื่องบิน)
 4. ศูนย์การแข่งขันศรัทธาสมุทร (คณิตศาสตร์ , สุขศึกษาพละศึกษา , ภาษาต่างประเทศ , หุ่นยนต์ , คอมพิวเตอร์)
 5. ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 23.59 น.
 6. ให้ทุกโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมแข่งขัน ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 23.59 น.
 7. ทีมที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขัน คือทีมที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 23.59 น. เท่านั้น ! 
 8. ไม่อนุญาตให้เพิ่มทีมหลังวันปิดระบบเด็ดขาด
 9. สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อต่างๆได้ จนถึงเวลาปิดลงทะเบียน
 10. หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายชื่อต่างๆ หลังวันปิดระบบลงทะเบียน โรงเรียนต้องทำหนังสือขออนุญาตประธานศูนย์การแข่งขันนั้นๆ เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อดังกล่าว โดยมติของประธานศูนย์การแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. การแข่งขันให้ยึดเกณฑ์การแข่งขันจากเว็บ www.sillapa.net ที่อัพเดทล่าสุดเป็นสำคัญ
 12. การจัดการแข่งขันขอให้มีน้ำใจนักกีฬา มีความเป็นธรรม และยึดผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นที่ตั้ง

 
...............................................................

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงานให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้เป็นไปตาม หลักการ ดังนี้(Update:05/09/2561)

หลักการ
1.ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค
2.ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรมโดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่ การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์
3.การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้อง ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษาที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ
4.ให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”
5.ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
6.กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป


รายละเอียด ดังนี้
1. ประกาศ สพฐ.
2. ประกาศรายละเอียด
3. โครงการ
 
การแข่งขันศึกษาพิเศษ นักเรียนเรียนรวม ศูนย์ศรัทธาสมุทร
แข่งขันวันที่ 9 ตุลาคม 2561 
เวลา 9.00 น. ณ อาคารศิลปะ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
วันศุกร์ ที่ 05 ตุลาคม 2561 เวลา 23:03 น.
-----ระดับจังหวัดสมุทรสงคราม----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 11 ก.ย. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  3 ต.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ ภายในวันที่ 3 ต.ค. 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 8 - 9 ต.ต. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 10  ต.ต. 2561 เป็นต้นไป
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค  15 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค x    ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค xx  ธ.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค xx  ธ.ค.  2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค xx  ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระด
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:37 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 15
จำนวนทีม 485
จำนวนนักเรียน 1,085
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 691
จำนวนกรรมการ 606
ครู+นักเรียน 1,776
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,382
ประกาศผลแล้ว 170/170 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 4
สัปดาห์ที่แล้ว 7
เดือนนี้ 6
เดือนที่แล้ว 9
ปีนี้ 134
ทั้งหมด 53,938