งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ...  
การแก้ไขรายชื่อนักเรียน หรือครูผู้ควบคุม ที่มีปัญหา ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของสหวิทยาเขตระยอง 1 สามารถติดต่อศูนย์การแข่งขันนั้นๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขก่อนวันที่ 28 พ.ย. 2561 เวลา 16.30 น. หากเลยกำหนด ต้องติดต่อขอแก้ไขผ่านทางแอดมินของระดับภาค (นครปฐม) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

หลักการ
  1. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค
  2. ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่  การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์
  3. การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้อง ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษา ที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ
  4. ให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”
  5. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
  6. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป

รายละเอียด ดังนี้
1. ประกาศ สพฐ.
2. ประกาศรายละเอียด(ฉบับแก้ไข)

วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 06:28 น.
 
-----ระดับเขตพื้นที่----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 6 ก.ย. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  11 ก.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 6-11 ก.ย. 2561
   ♦ ประชุมผู้ดูแลระบบ/กรอกคะแนน แต่ละศูนย์ 10 ก.ย. 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 13-14 ก.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ (อย่างเป็นทางการ) 17 หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน ได้แล้วในขณะนี้
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 28  พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พ.ย. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พ.ย. - 4 ธ.ค.  2561 
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค  5-10 ธ.ค.  2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค  16 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25-27 ธ.ค. 2561
---ระดับชาติ-----
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ  xxxxxx
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:36 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 24
จำนวนทีม 1,320
จำนวนนักเรียน 3,329
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,942
จำนวนกรรมการ 1,247
ครู+นักเรียน 5,271
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,518
ประกาศผลแล้ว 195/221 (88.24%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 13
เมื่อวาน 11
สัปดาห์นี้ 27
สัปดาห์ที่แล้ว 45
เดือนนี้ 57
เดือนที่แล้ว 19
ปีนี้ 516
ทั้งหมด 99,608