งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 9 พ.ย. 2561 09.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 9 พ.ย. 2561 09.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 ห้อง ขวัญข้าว 9 พ.ย. 2561 09.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 ห้อง อาศรม 9 พ.ย. 2561 09.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง Friend Coner 9 พ.ย. 2561 09.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง Friend Coner 9 พ.ย. 2561 09.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 9 พ.ย. 2561 09.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 9 พ.ย. 2561
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 9 พ.ย. 2561 09.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 9 พ.ย. 2561 09.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 9 พ.ย. 2561 09.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 9 พ.ย. 2561 09.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 9 พ.ย. 2561 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]