งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 และห้องเบญจพล อาคาร 5 ชั้น 3 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. หน้าอาคาร 3
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 และห้องเบญจพล อาคาร 5 ชั้น 3 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. หน้าอาคาร 3
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 และ 333 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. หน้าอาคาร 3
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. หน้าอาคาร 3
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. หน้าอาคาร 3
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. หน้าอาคาร 3
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 และ 634 แต่งตัวห้อง 633 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. หน้าอาคาร 3
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 และ 637 แต่งตัวห้อง 636 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. หน้าอาคาร 3
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. หน้าอาคาร 3
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. หน้าอาคาร 3
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี หน้าอาคาร 3 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. หน้าอาคาร 3
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี หน้าอาคาร 3 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. หน้าอาคาร 3
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 329 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 08.00 - 08.45 น. หน้าอาคาร 3


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]