งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 937 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ใต้อาคาร 9
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 936 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ใต้อาคาร 9
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 935 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ใต้อาคาร 9
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 934 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ใต้อาคาร 9
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 926 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ใต้อาคาร 9
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 927 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ใต้อาคาร 9
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ใต้อาคาร 9
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ใต้อาคาร 9
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 942 เก็บตัวห้อง 943 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ใต้อาคาร 9
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 946 เก็บตัวห้อง 947 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ใต้อาคาร 9
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 924 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ใต้อาคาร 9
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 925 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ใต้อาคาร 9
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง สมุด 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ห้องสมุด
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง สมุด 9 พ.ย. 2561 09.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. ห้องสมุด


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]