แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
2 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 140 15 78.95% 1 5.26% 1 5.26% 2 10.53% 19
3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 145 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 71 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
5 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 113 5 33.33% 7 46.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
6 โรงเรียนปทุมวิไล 130 5 33.33% 3 20% 6 40% 1 6.67% 15
7 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 103 4 33.33% 1 8.33% 6 50% 1 8.33% 12
8 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 133 2 11.11% 6 33.33% 7 38.89% 3 16.67% 18
9 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 59 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 96 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 73 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
12 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” 45 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
13 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 76 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 34 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
15 โรงเรียนวัดนาวง 41 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
16 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 18 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
17 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
18 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 13 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
19 โรงเรียนสามโคก 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
20 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 15 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]