แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������-���������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 145 25 71.43% 5 14.29% 2 5.71% 3 8.57% 35
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150 17 80.95% 4 19.05% 0 0% 0 0% 21
3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 140 17 89.47% 1 5.26% 1 5.26% 0 0% 19
4 โรงเรียนปทุมวิไล 130 14 66.67% 6 28.57% 1 4.76% 0 0% 21
5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 133 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 113 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 73 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
8 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” 45 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
9 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 103 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
10 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 76 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
11 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 59 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 96 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 71 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 34 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
15 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 18 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 6 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
17 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 15 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนสามโคก 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]