แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������-���������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 133 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
2 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 145 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 140 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
5 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 113 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 73 4 33.33% 8 66.67% 0 0% 0 0% 12
7 โรงเรียนปทุมวิไล 130 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 10
8 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 76 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 71 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
10 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 103 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
11 โรงเรียนวัดนาวง 41 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 34 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
13 โรงเรียนสามโคก 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 96 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]