แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������ ������������������������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 140 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 145 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
4 โรงเรียนปทุมวิไล 130 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 96 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
6 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 103 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 73 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
8 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 133 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
9 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 113 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
10 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 59 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 34 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
12 โรงเรียนวัดนาวง 41 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
13 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 76 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 71 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
15 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” 45 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 18 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 15 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]