แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 71 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 140 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
4 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 145 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
5 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 113 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
6 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 133 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 13
7 โรงเรียนปทุมวิไล 130 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
8 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 103 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
9 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 59 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 96 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 34 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 73 2 28.57% 0 0% 5 71.43% 0 0% 7
13 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 76 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
14 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” 45 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
15 โรงเรียนวัดนาวง 41 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
16 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 13 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
17 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 15 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนสามโคก 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
19 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]