แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 145 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150 6 40% 5 33.33% 3 20% 1 6.67% 15
3 โรงเรียนปทุมวิไล 130 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 4 30.77% 13
4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 140 4 26.67% 7 46.67% 0 0% 4 26.67% 15
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 71 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 113 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 6 46.15% 13
7 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 103 1 7.69% 3 23.08% 2 15.38% 7 53.85% 13
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 73 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 4 50% 8
9 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 133 1 8.33% 2 16.67% 8 66.67% 1 8.33% 12
10 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 76 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 8 66.67% 12
11 โรงเรียนวัดนาวง 41 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 34 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 96 0 0% 1 6.67% 8 53.33% 6 40% 15
14 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 59 0 0% 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 6
15 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” 45 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
16 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 13 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
17 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 6 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
18 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
19 โรงเรียนสามโคก 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
20 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 15 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]