แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 103 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
2 โรงเรียนปทุมวิไล 130 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 140 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
5 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 133 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
6 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 145 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 96 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
8 โรงเรียนวัดนาวง 41 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
9 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 18 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 71 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 34 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
12 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 15 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
13 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 13 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 113 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
15 โรงเรียนสามโคก 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
16 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
17 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 76 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]