แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 145 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
3 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 133 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
4 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 113 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 96 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 71 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
7 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 76 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]