แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
2 โรงเรียนปทุมวิไล 130 7 53.85% 1 7.69% 5 38.46% 0 0% 13
3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 140 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 13
4 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 145 3 21.43% 5 35.71% 5 35.71% 1 7.14% 14
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 96 3 25% 4 33.33% 5 41.67% 0 0% 12
6 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” 45 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
7 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 113 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 71 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
9 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 103 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
10 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 133 2 18.18% 3 27.27% 6 54.55% 0 0% 11
11 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 76 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 7
12 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 59 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
13 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 18 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
14 โรงเรียนวัดนาวง 41 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 34 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 73 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
17 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 15 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนสามโคก 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]