แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 140 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
3 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 133 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 96 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
5 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 145 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 71 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
7 โรงเรียนปทุมวิไล 130 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
8 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 103 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
9 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 76 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
10 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” 45 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
11 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 18 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 73 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 113 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]