แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 150 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
2 โรงเรียนปทุมวิไล 130 8 57.14% 2 14.29% 1 7.14% 3 21.43% 14
3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 140 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
4 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 145 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
5 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 59 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 4 33.33% 12
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 71 4 28.57% 3 21.43% 3 21.43% 4 28.57% 14
7 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 133 3 21.43% 4 28.57% 1 7.14% 6 42.86% 14
8 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 76 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
9 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 103 3 21.43% 2 14.29% 5 35.71% 4 28.57% 14
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 96 3 25% 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 12
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 34 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
12 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 113 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 7 50% 14
13 โรงเรียนวัดนาวง 41 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 73 1 8.33% 3 25% 0 0% 8 66.67% 12
15 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 18 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” 45 0 0% 2 20% 2 20% 6 60% 10
17 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 13 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
18 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 15 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]