แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 111 80 73.39% 16 14.68% 11 10.09% 2 1.83% 109
2 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 87 51 59.3% 13 15.12% 12 13.95% 10 11.63% 86
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 69 43 66.15% 8 12.31% 3 4.62% 11 16.92% 65
4 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 76 39 52.7% 17 22.97% 8 10.81% 10 13.51% 74
5 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 50 24 48.98% 15 30.61% 2 4.08% 8 16.33% 49
6 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 45 19 43.18% 11 25% 6 13.64% 8 18.18% 44
7 โรงเรียนอนุชนศึกษา 28 18 64.29% 4 14.29% 4 14.29% 2 7.14% 28
8 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 35 12 37.5% 6 18.75% 6 18.75% 8 25% 32
9 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 26 10 38.46% 7 26.92% 5 19.23% 4 15.38% 26
10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 22 10 47.62% 3 14.29% 2 9.52% 6 28.57% 21
11 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 33 7 21.21% 10 30.3% 10 30.3% 6 18.18% 33
12 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 38 6 15.79% 13 34.21% 8 21.05% 11 28.95% 38
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]