แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวิสุทธรังษี 153 132 87.42% 14 9.27% 3 1.99% 2 1.32% 151
2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 147 123 84.25% 18 12.33% 4 2.74% 1 0.68% 146
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 123 90 73.77% 20 16.39% 8 6.56% 4 3.28% 122
4 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 109 62 61.39% 18 17.82% 15 14.85% 6 5.94% 101
5 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 95 50 58.14% 23 26.74% 7 8.14% 6 6.98% 86
6 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 88 48 55.17% 21 24.14% 7 8.05% 11 12.64% 87
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 54 24 46.15% 14 26.92% 4 7.69% 10 19.23% 52
8 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 33 11 33.33% 8 24.24% 7 21.21% 7 21.21% 33
9 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 22 11 57.89% 4 21.05% 2 10.53% 2 10.53% 19
10 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง 37 10 27.78% 10 27.78% 7 19.44% 9 25% 36
11 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 27 10 37.04% 5 18.52% 8 29.63% 4 14.81% 27
12 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 19 8 47.06% 1 5.88% 1 5.88% 7 41.18% 17
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 15 5 33.33% 3 20% 5 33.33% 2 13.33% 15
14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) 9 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]