งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข้อมูลข่าวสาร การแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

e-mail  eduspm.17@gmail.com

    รายชื่อผู้ประสานงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
           งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
         วิชาการ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ ชื่อผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์
คณิตศาสตร์ นางนนลนีย์  สุขศิริปานรัชต์ 09 2636 1279
ภาษาไทย นางสาวมะลิวัลย์  พรนิคม 08 4796 6652
วิทยาศาสตร์ นางสาวสุรีรัตน์  ว่องไว 09 8226 4636
สังคมศึกษา ฯ นายกิตติศักดิ์  วิรัชกุล 06 2525 1565
ภาษาต่างประเทศ นางสาววราภรณ์  ศรีสมพงษ์ 08 9602 0717
สุขศึกษาและพลศึกษา นางบังอร  เซ่งฮวด 09 2430 3670
การงานอาชีพฯ นางสาวรัตนา  กสิวัตร 06 3929 6596
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางเมลดา  สมณรัชกร 08 6392 2359
ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี นางสาวปวีณา  อยู่สวัสดิ์ 08 9139 9965
พิการเรียนรวม นางสาวสุภิญญา  สามารถ 08 9447 8802
กิจกรรมสภานักเรียน และกิจกรรม YC  ให้จัดส่งเอกสาร
ที่ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี 
ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
นัดประชุมกรรมการตรวจเอกสารวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 16:41 น.
1. ส่งรายชื่อคณะกรรมการตามรายการแข่งขันต่าง ๆ ได้ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2561
    ได้ที่ รองบังอร  เซ่งฮวด โรงเรียนสอยดาววิทยา โทร 092-4303670
2. รายการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
    โรงเรียนที่ต้องการส่งข้อสอบ  แบ่งเป็น 
    2.1 ม.ต้น แบบปรนัย เนื้อหา สุขศึกษา 10 ข้อ เนื้อหาพลศึกษา 10 ข้อ
          แบบเติมคำตอบ  เนื้อหา สุขศึกษา 10 ข้อ เนื้อหาพลศึกษา 10 ข้อ    
    2.2 ม.ปลาย แบบปรนัย เนื้อหา สุขศึกษา 10 ข้อ เนื้อหาพลศึกษา 10 ข้อ
          แบบเติมคำตอบ  เนื้อหา สุขศึกษา 10 ข้อ เนื้อหาพลศึกษา 10 ข้อ 
**การทำข้อสอบ ตัวอักษร TH Sarabun Psk ขนาด 18 
   ให้ทำเป็น 2 ชุด  ชุดแรก ตัดแนวนอน เป็นข้อ ๆ อีกหนึ่งชุดมีเฉลยไม่ต้องตัด 
** ส่งข้อสอบวันแข่งขัน  ไม่เกิน 08.30 น.  เพื่อจัดทำข้อสอบ      
วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 17:38 น.
----ระดับเขตพื้นที่----
  ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 15-31 ตุลาคม 2561
  ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  31 ตุลาคม 2561
  ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 1-4 พฤศจิกายน 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561
  ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
  ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน หลังจบการแข่งขัน
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก---
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 26 พฤศจิกายน 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน 2561
   ♦ แก้ไข เปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561
   ♦ ตรวจสอบ อนุมัติ การแก้ไข รายชื่อนักเรียน ครู            ระดับภาค 5 - 10 ธันวาคม 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 16 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25-27 ธันวาคม 2561
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:36 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 935
จำนวนนักเรียน 1,934
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,314
จำนวนกรรมการ 786
ครู+นักเรียน 3,248
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,034
ประกาศผลแล้ว 181/181 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 92
เมื่อวาน 33
สัปดาห์นี้ 125
สัปดาห์ที่แล้ว 741
เดือนนี้ 866
เดือนที่แล้ว 1,021
ปีนี้ 16,234
ทั้งหมด 87,902