งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วัดไร่ขิง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 5 ห้อง ห้องประชุม 1 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 34

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 35 - 51
08.30-16.30 รายงานตัว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 ลำดับที่ 1-17 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ลำดับที่ 18-34 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ลำดับที่ 35-51 รายงานตัว 07.30-08.00 น.
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 วัดไร่ขิง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 5 ห้อง ห้องประชุม 1 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 17

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 18 - 51
13.00-16.30 รายงานตัว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 ลำดับที่ 1-17 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ลำดับที่ 18-34 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ลำดับที่ 35-51 รายงานตัว 12.00-12.30 น.
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 วัดไร่ขิง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 4 ห้อง 414 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 34

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 35 - 51
08.30-16.30 รายงานตัว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 ลำดับที่ 1-17 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ลำดับที่ 18-34 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ลำดับที่ 35-51 รายงานตัว 07.30-08.00 น.
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 วัดไร่ขิง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 4 ห้อง 414 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 17

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 18 - 51
13.00-16.30 รายงานตัว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 ลำดับที่ 1-17 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ลำดับที่ 18-34 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ลำดับที่ 35-51 รายงานตัว 12.00-12.30 น.
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วัดไร่ขิง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 4 ห้อง 413 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 34

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 35 - 51
08.30-16.30 รายงานตัว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 ลำดับที่ 1-17 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ลำดับที่ 18-34 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ลำดับที่ 35-51 รายงานตัว 07.30-08.00 น.
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 วัดไร่ขิง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 4 ห้อง 413 26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 17

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 18 - 51
13.00-16.30 รายงานตัว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 ลำดับที่ 1-17 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ลำดับที่ 18-34 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ลำดับที่ 35-51 รายงานตัว 12.00-12.30 น.
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วัดไร่ขิง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 1 ห้อง 106 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 51
08.30-16.30 รายงานตัว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 ลำดับที่ 1-10 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ลำดับที่ 11-20 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ลำดับที่ 21-30 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ลำดับที่ 31-40 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ลำดับที่ 41-51 รายงานตัว 07.30-08.00 น.
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 วัดไร่ขิง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 1 ห้อง หอประชุมพระราชวิริยาลังการ 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

27 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 51
08.30-16.30 รายงานตัว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 ลำดับที่ 1-10 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ลำดับที่ 11-20 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ลำดับที่ 21-30 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ลำดับที่ 31-40 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ลำดับที่ 41-51 รายงานตัว 07.30-08.00 น.
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 วัดไร่ขิง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ห้อง เวทีหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 26

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 27 - 51
08.30-16.30 รายงานตัว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 ลำดับที่ 1-13 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ลำดับที่ 14-26 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ลำดับที่ 27-39 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ลำดับที่ 40-51 รายงานตัว 12.00-12.30 น.
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 วัดไร่ขิง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 4 ห้อง 404 25 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 26

26 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 27 - 51
08.30-16.30 รายงานตัว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 ลำดับที่ 1-13 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ลำดับที่ 14-26 รายงานตัว 12.00-12.30 น. ลำดับที่ 27-39 รายงานตัว 07.30-08.00 น. ลำดับที่ 40-51 รายงานตัว 12.00-12.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]