สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง วิทยาเขตศาลายา 299/1 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง 13.815592, 100.319696 081-4324006
2 วัดไร่ขิง ตำบล ท่าตลาด อำเภอ สามพราน นครปฐม 73210 นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง 13.742720, 100.258617 089-4652596
3 สนามกีฬา 4000 ที่นั่ง ตำบล ห้วยจระเข้ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000 นางสาวอรัญญา คงแก้ว 13.802531, 100.059757 090-3581240
4 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ตำบล ท่าตลาด อำเภอ สามพราน นครปฐม 73110 นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์ 13.741462, 100.255770 089-9514599
5 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 90 หมู่ 2 ตำบล ท่าตลาด อำเภอ สามพราน นครปฐม 73110 นางสาวกาญจนา บุญสร้อย 13.744847, 100.229827 082-4169933
6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 299 หมู่5 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล นครปฐม 73170 นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง 13.817357, 100.318224 081-4324006
7 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ลขที่ 132 หมู่ที่ 2, ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 73000 นางสาวตุลยา ธรรมานุกิจเจริญ 13.801423, 100.055018 092-4694451
8 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 117/2 เทศนา ซอย 2 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 ว่าทีร้อยตรีสุชาติ มณีวุฒิวรสกุล 13.81964,100.07563 089-9198689
9 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน หมู่ 7 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180 นางสาวศศิกานต์ ตุไซร 14.098846, 99.942434 089-2308021
10 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล นครปฐม 73170 จ่าเอกสมศักดิ์ สงกา 13.800527, 100.299406 081-8022016
11 โรงเรียนราชินีบูรณะ เลขที่ 9 ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม นายอุทัยพงศ์ ชาญเชิงค้า 13.817025,100.0628071 087-3870194
12 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ตำบล บ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000 นายสุชีพ เอี่ยมทองคำ 13.822839, 100.072423 087-1585290
13 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 53 หมู่ 2 ตำบล ไร่ขิง อำเภอ สามพราน นครปฐม 73210 นายชวลิต ทัพเครือ 13.738902, 100.259772 083-3140812
14 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 68 ถนน มาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000 นางสาววิมลวรรณ แซ่ลี้ 13.839070, 100.030215 089-7495687
15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 6/8 หมู่ 5 ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 นายณรงค์ เถาว์เกตุ 13.7887045, 100.04871 086-3371558
16 โรงเรียนเทศบาล 5 6 ถนนราชมรรคา ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000 นางสุภาภรณ์ ชัยยะ 13.803494, 100.059808 085-4056909
17 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ตำบล โพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000 นางสาวสุภาพร ตาตะ 13.819169, 99.994015 091-7251695

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]