งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การแข่งขันการแสดงตลกและมายากล โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทราบว่า ศูนย์การแข่งขันได้จัดเตรียมเครื่องเสียงไว้บริการทุกโรงเรียน สำหรับอุปกรณ์การแข่งขัน ขอความกรุณาทุกโรงเรียนจัดเตรียมมาแข่งขันด้วยตนเอง
เอกสารที่ต้องเตรียมมาแข่งขันภาษาจีน 1. เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)ลงนามผู้อำนวยการโรงเรียน(เซ็นสด)พร้อมประทับตราโรงเรียน 2.หนังสือรับรองไม่เคยไปศึกษาหรือพำนักในประเทศที่ใช้ภาษาแข่งขัน ลงนามผู้อำนวยการโรงเรียน (เซ็นสด)พร้อมประทับตราโรงเรียน 3. สำเนาทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน

หมายเหตุ เอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน


แนวปฏิบัติและกำหนดการการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
แนวปฏิบัติและกำหนดการการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์
แผนผัง โรงเรียน
กำหนดการจัดการแข่งขัน
สถานที่การจัดการแข่งขัน
ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ. ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.ค่ะ .......... การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนแบบโครงร่างลงในกระดาษ A3 เพื่อนำส่งให้คณะกรรมการตัดสินตรวจก่อนลงมือประดิษฐ์ในวันแข่งขันทุกรายการ สำหรับการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ นอกจากส่งแบบโครงร่างแล้ว จะต้องส่งรูปเครื่องบินต้นแบบที่ใช้ประดิษฐ์ลงในกระดาษ A4 ด้วย *หมายเหตุ* การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.ทุกรายการเริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 - 08.00 น. 


ส่งที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
หรือส่งที่ 250 ถนนรัชมงคลประสาธน์  แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
ครูผู้ประสานงาน 
นายวิกรม์ ตั้งกิจเจริญพงษ์ งานแนะแนว โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
โทร. 099-0399463


 หนังสือเชิญ
แบบตอบรับ


ขณะนี้ได้แก้ไขระบบการพิมพ์ภาพนักเรียน และครูในบัตรประจำตัวเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ได้เป็นปกติ
.:แบบฟอร์มแก้ไขเปลี่ยนตัว หลังปิดการแก้ไขผ่านระบบการแข่งขัน:.
(กรุณาส่งแบบฟอร์มไปยังศูนย์การแข่งขัน ก่อนวันแข่งขัน เพื่อความสะดวกในวันแข่งขัน
ทั้งนี้สามารถส่งในวันแข่งขันได้เช่นกัน)

1. แบบฟอร์มหนังสือขอแก้ไขคำผิด
2. แบบฟอร์มหนังสือการขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน /ครูผู้ฝึกสอน 

3.แบบฟอร์มหนังสือขอเพิ่มครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
4.แบบฟอร์มหนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน - กรณีเพิ่มผู้เกณฑ์ขันให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัวยึดตามประกาศ สพฐ. ข้อ8
วันจันทร์ ที่ 01 ตุลาคม 2561 เวลา 01:07 น.
วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 19:42 น.
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:36 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 110
จำนวนทีม 6,279
จำนวนนักเรียน 14,781
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 9,431
จำนวนกรรมการ 1,614
ครู+นักเรียน 24,212
ครู+นักเรียน+กรรมการ 25,826
ประกาศผลแล้ว 233/234 (99.57%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 7
เมื่อวาน 41
สัปดาห์นี้ 67
สัปดาห์ที่แล้ว 62
เดือนนี้ 105
เดือนที่แล้ว 114
ปีนี้ 3,307
ทั้งหมด 703,279