งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง สังเวียนพัฒนมงคล 18 พ.ย. 2561 08.00-17.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมมาเอง เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,ปลั๊กพ่วง,สว่านมือ,เลื่อยจิ๊กซอ เป็นต้น (ยกเว้นเครื่องมือหนักห้ามนำเข้าสนามแข่งขัน)
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง สังเวียนพัฒนมงคล 18 พ.ย. 2561 08.00-17.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมมาเอง เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,ปลั๊กพ่วง,สว่านมือ,เลื่อยจิ๊กซอ เป็นต้น (ยกเว้นเครื่องมือหนักห้ามนำเข้าสนามแข่งขัน)
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง สังเวียนพัฒนมงคล 18 พ.ย. 2561 08.00-17.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมมาเอง เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,ปลั๊กพ่วง,สว่านมือ,เลื่อยจิ๊กซอ เป็นต้น (ยกเว้นเครื่องมือหนักห้ามนำเข้าสนามแข่งขัน)
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง สังเวียนพัฒนมงคล 18 พ.ย. 2561 08.00-17.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมมาเอง เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,ปลั๊กพ่วง,สว่านมือ,เลื่อยจิ๊กซอ เป็นต้น (ยกเว้นเครื่องมือหนักห้ามนำเข้าสนามแข่งขัน)
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง สังเวียนพัฒนมงคล 18 พ.ย. 2561 08.00-17.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมมาเอง เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,ปลั๊กพ่วง,สว่านมือ,เลื่อยจิ๊กซอ เป็นต้น (ยกเว้นเครื่องมือหนักห้ามนำเข้าสนามแข่งขัน)
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง สังเวียนพัฒนมงคล 18 พ.ย. 2561 08.00-17.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมมาเอง เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,ปลั๊กพ่วง,สว่านมือ,เลื่อยจิ๊กซอ เป็นต้น (ยกเว้นเครื่องมือหนักห้ามนำเข้าสนามแข่งขัน)
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง สังเวียนพัฒนมงคล 18 พ.ย. 2561 08.00-17.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมมาเอง เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,ปลั๊กพ่วง,สว่านมือ,เลื่อยจิ๊กซอ เป็นต้น (ยกเว้นเครื่องมือหนักห้ามนำเข้าสนามแข่งขัน)
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง สังเวียนพัฒนมงคล 18 พ.ย. 2561 08.00-17.00 ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมมาเอง เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,ปลั๊กพ่วง,สว่านมือ,เลื่อยจิ๊กซอ เป็นต้น (ยกเว้นเครื่องมือหนักห้ามนำเข้าสนามแข่งขัน)


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]