ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ศรีสังวาลย์ 19 7 4 30
2 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15 5 7 27
3 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 11 10 7 28
4 ศึกษาพิเศษชัยนาท 10 8 3 21
5 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 9 2 0 11
6 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 7 12 4 23
7 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 7 8 4 19
8 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 7 4 8 19
9 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 7 1 0 8
10 ประชาบดี 6 8 4 18
11 เพชรบุรีปัญญานุกูล 5 12 9 26
12 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 5 5 7 17
13 เศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5 4 6 15
14 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 4 5 3 12
15 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 3 4 8 15
16 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 3 2 4 9
17 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 3 2 3 8
18 ลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 3 1 5 9
19 บ้านเด็กรามอินทรา 1 2 2 5
20 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1 2 0 3
21 เฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 1 0 1 2
22 ระยองปัญญานุกูล 0 4 3 7
23 ปัญญาวุฒิกร 0 0 1 1
รวม 132 108 93 333

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอำพล เหลืองอ่อน เบอร์โทรศัพท์ 088-590-2526
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]