สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25-27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ได้  39  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สุพรรณบุรีปัญญานุกูล ได้  37  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 3  โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้  33  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 4  เพชรบุรีปัญญานุกูล ได้  33  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 5  โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้  33  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล ได้  31  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 7  โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ได้  29  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ศรีสังวาลย์ ได้  28  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 9  โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ได้  23  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ได้  22  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 11  โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้  22  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ระยองปัญญานุกูล ได้  20  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ประชาบดี ได้  20  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 14  เศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้  20  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ศึกษาพิเศษชัยนาท ได้  20  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 16  โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ได้  19  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 17  โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ได้  16  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 18  กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้  15  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 19  สอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้  9  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 20  ปัญญาวุฒิกร ได้  7  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 21  การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี ได้  7  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 22  บ้านเด็กรามอินทรา ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 23  เฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ