ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์ 19 7 4 30 28 1 1 0 30
2 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15 5 7 27 33 6 0 0 39
3 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 11 10 7 28 37 1 2 1 40
4 ศึกษาพิเศษชัยนาท 10 8 3 21 20 1 0 0 21
5 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 9 2 0 11 9 1 1 0 11
6 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 7 12 4 23 39 7 3 0 49
7 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 7 8 4 19 33 8 1 1 42
8 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 7 4 8 19 31 5 0 1 36
9 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 7 1 0 8 7 1 0 0 8
10 ประชาบดี 6 8 4 18 20 3 4 0 27
11 เพชรบุรีปัญญานุกูล 5 12 9 26 33 7 0 0 40
12 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 5 5 7 17 22 6 1 0 29
13 เศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5 4 6 15 20 3 0 0 23
14 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 4 5 3 12 15 4 0 0 19
15 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 3 4 8 15 29 6 4 1 39
16 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 3 2 4 9 19 3 2 0 24
17 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 3 2 3 8 23 5 2 3 30
18 ลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 3 1 5 9 22 9 4 0 35
19 บ้านเด็กรามอินทรา 1 2 2 5 4 0 0 1 4
20 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 1 2 0 3 16 4 2 2 22
21 เฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 1 0 1 2 3 0 0 0 3
22 ระยองปัญญานุกูล 0 4 3 7 20 8 2 1 30
23 ปัญญาวุฒิกร 0 0 1 1 7 2 1 0 10
รวม 132 108 93 333 490 91 30 11 611